Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klinisk försäkringsmedicin (webbutbildning)

Utbildningen vänder sig till läkare inom alla specialiteter och även till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Observera: En webbutbildning för AT/BT-läkare och övrig personal i hälso- och sjukvården kommer att finnas tillgänglig i början av 2020. Utbildningen ersätter Klinisk försäkringsmedicin steg 1 dag 1.

Syftet med utbildningen är att läkare under specialiseringstjänstgöring samt andra personalgrupper inom vården som hanterar försäkringsmedicinska frågeställningar ska få fördjupad och tillämpbar kunskap i klinisk försäkringsmedicin.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen består av grundmoduler och fördjupningsmoduler. För att ta del av fördjupningsmodulerna behöver du bli godkänd på grundmodulerna.

Grundmoduler:

  • Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag
  • Arbetsgivarens och välfärdsaktörernas ansvar

Fördjupningsmoduler:

  • Vuxna med varaktig funktionsnedsättning
  • Långa och komplexa sjukskrivningar
  • Graviditet och försäkringsmedicin
  • Barn och unga vuxna med funktionsnedsättning
  • Kognitiv funktionsnedsättning och sjukskrivning
  • Arbetsskador och arbetsolycksfall

Upplägg och material

Utbildningen är helt webbaserad och nås via Sveriges Kommuner och Landstings hemsida. Genom att skapa en unik länk kan du följa dina framsteg.

Vi rekommenderar att ni på arbetsplatsen tar del av webbutbildningens grundmoduler, till exempel tillsammans med den lokala kompetens inom området som finns tillgänglig såsom FMA (försäkringsmedicinskt ansvarig läkare) och/eller rehabiliteringskoordinator.

Utbildningslängd

Varje modul tar ungefär 20-25 minuter att genomföra.

Ansvarig

Sveriges Kommuner och Regioner

Starta utbildningen

Starta utbildningen på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida

Mer om ämnet

Försäkringsmedicin på Vårdgivarwebben

Catarina Bremström

Medicinsk rådgivare
Senast uppdaterad: 2020-06-08 09:43