Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa (webbutbildning)

Utbildningen vänder sig till medarbetare i patientnära arbete och till medarbetare inom hälso- och sjukvård.

Genom att gå utbildningen lär du dig

  • hur du kan uppmärksamma risk för ohälsosamma levnadsvanor
  • hur du kan arbeta med att ge stöd till patienter som vill förändra sina levnadsvanor
  • motiverande strategier, beteendeförändring och ett hälsofrämjande förhållningssätt
  • att ha ett personcentrerat samtal om levnadsvanor kopplat till patientens sjukdoms- och hälsotillstånd
  • vilka patienter som ska erbjudas stöd för förändring samt vilka åtgärder och metoder som kan användas
  • dokumentation enligt den struktur som har tagits fram av Västra Götalandsregionen.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen består av följande delar och moment:

  • Introduktionsdelen innehåller kunskap om Västra Götalandsregionens arbete med levnadsvanor. Du får också en introduktion i vad det innebär att ge stöd till en person som vill förändra sina vanor.
  • De fyra levnadsvanorna och dokumentation. De levnadsvanor som tas upp är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor samt dokumentation av dessa.
  • Kunskapstest
  • Utvärdering

Upplägg och material

Helt nätbaserad utbildning publicerad i Lärportalen.

För att kunna ta del av den nätbaserade introduktionen behöver du en dator med tillgång till hörlurar eller högtalare. Utbildningen kan genomföras på läsplatta men är anpassad för dator. Webbutbildningen kan pausas och avsnittet om de fyra levnadsvanorna och dokumentation kan delas upp.

Utbildningslängd

Cirka 1 timme 10 minuter

Ansvarig

Malena Lau

Starta utbildningen

 Starta utbildningen i Lärportalen

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-05 13:06