Orbit (webbutbildning)

Utbildningen riktar sig till all personal inom Västra Götalandsregionen som använder sig av operationsplaneringssystemet Orbit 5. Det innefattar anmälande läkare, operatörer, anestesiologer, planeringskoordinatorer, all operations-, anestesi- och postoperativ personal men också personal på vårdavdelningar och dagkirurgiska enheter som vårdar patienter före eller efter en operation/intervention.

Efter genomförd utbildning förväntas du veta

 • hur du loggar in i Orbit 5 och gör dina personliga inställningar
 • vad startsidan i Orbit innebär
 • hur du hittar en patients journal
 • hur man använder loggen
 • vad den postoperativa beläggningen är och hur du använder den.

Som operatör/anmälande läkare förväntas du veta

 • hur du gör en operationsanmälan
 • hur du bekräftar/signerar diagnoser och åtgärder efter utförd operation/intervention.

Som personal på vårdavdelningar förväntas du veta

 • hur dokumentation i fasen vårdavdelning ska göras.

Om utbildningen

Innehåll

 • Introduktion - allmän information om systemet, riktar sig till alla personalkategorier
 • Postoperativ beläggning - film om den postoperativa beläggningen
 • Operatörer - filmer som riktar sig till operatörer/anmälande läkare
 • Vårdavdelning - filmer som riktar sig till personal på vårdavdelningar är totalt cirka 4 minuter långa

Utbildningsform och material

Helt nätbaserad utbildning publicerad i Lärplattformen.

Består av tio korta filmer.

Utbildningslängd

Cirka 30 minuter

Ansvarig

Anette Falkenrot

Starta utbildningen

Starta utbildningen i Lärplattformen

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-03-28 08:47