Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PLUS för utlandsutbildad tandvårdspersonal

PLUS introduktionsprogram vänder sig till tandläkare och tandhygienister utbildade i länder inom eller utanför EU. Utbildningen vänder sig även till personer som är uppväxta i Sverige. Förkunskapskrav är kunskaper i svenska språket på lägst nivå B2 och anställning i Västra Götalandsregionen. Svensk legitimation är inte ett krav.

Syftet med PLUS är att skapa förtrogenhet i den svenska hälso- och sjukvården för utlandsutbildade medarbetare genom att bidra med ökad kunskap och förståelse. Målet är att deltagarna ska utveckla goda språkkunskaper, en god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor samt förtrogenhet med det regelverk som gäller och vilka aktörer och samarbetspartners som finns omkring hälso- och sjukvården.

Om utbildningen

Innehåll

  • Fortsättningskurs i svenska språket med kommunikation och kultur (nivå C1)
  • Föreläsningar och seminarier: Ämnen relaterade till professionellt förhållningssätt i svensk hälso- och sjukvård; till exempel interprofessionellt samarbete, etik, medarbetarskap, personcentrerad vård, det svenska tandvårdsstödet, nationellt beslutsstöd, författningar och regelverk, dokumentation med mera
  • Grupphandledning i mindre grupper med reflektion kring egna erfarenheter och teoretiska avsnitt, under ledning av erfarna tandläkare.

Utbildningsform och material

Utbildningen ges genom föreläsningar, seminarier, handledning i grupper samt språkundervisning. Vi använder oss av presentationsmaterial från våra föreläsare. Språkundervisningen använder läroböcker i svenska som andraspråk, romaner, material från radio och tv samt eget arbetsmaterial. Utbildningen bygger på att lära av varandra och bidra till varandras lärande genom reflektion och genom att deltagarna delar med sig av egna erfarenheter.

Utbildningslängd

30 veckor, 1-2 dagar varje vecka beroende på språknivå. 

Datum och anmälan

Programmet startar den 9 september 2019. 

Anmälan görs av klinikchef, anmälningsblanketten skickas via e-post till plus@vgregion.se. Vi tillämpar löpande antagning och anmälan bör skickas i god tid.

Plats

Göteborg

Avgift

Folktandvården centralt står för kursavgiften för deltagare som är anställda inom Folktandvården. För övriga deltagare är kursavgiften 65 000 kr.

Avbokning ska ske senast två veckor före utbildningsstart. 

Ansvarig

PLUS - en del av VGR Akademin

Mer om ämnet

PLUS - lärande och utveckling i svensk hälso - och sjukvård

Anmälningsblankett PLUS 2019.pdf

Marie Da Silva Oliveira

Koordinator
Senast uppdaterad: 2019-03-28 08:47