Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PLUS för utlandsutbildade sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer

PLUS introduktionsprogram vänder sig till sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer utbildade i länder inom eller utanför EU. Förkunskapskrav är kunskaper i svenska språket på lägst nivå B2 och anställning i Västra Götalandsregionen. Svensk legitimation är inte ett krav.

Syftet med PLUS är att skapa förtrogenhet i den svenska hälso- och sjukvården för utlandsutbildade medarbetare genom att bidra med ökad kunskap och förståelse. Målet är att deltagarna ska utveckla goda språkkunskaper, en god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor samt förtrogenhet med det regelverk som gäller och vilka aktörer och samarbetspartners som finns omkring hälso- och sjukvården. Detta bidrar till trygghet för medarbetare och chefer samt ökad patientsäkerhet i vården.

Om utbildningen

Innehåll

  • Fortsättningskurs i svenska språket med kommunikation och kultur (nivå C1)
  • Föreläsningar och seminarier: Ämnen relaterade till professionellt förhållningssätt i svensk hälso- och sjukvård; till exempel interprofessionellt samarbete, etik, medarbetarskap, genus, personcentrerad vård, författningar och regelverk, dokumentation, psykisk ohälsa med mera
  • Handledning i mindre grupper med reflektion kring egna erfarenheter och teoretiska avsnitt, under ledning av erfarna grupphandledare.

Upplägg och material

Utbildningen ges genom föreläsningar, seminarier, handledning i grupper samt språkundervisning. Vi använder oss av presentationsmaterial från våra föreläsare. Språkundervisningen använder läroböcker i svenska som andraspråk, romaner, material från radio och tv samt eget arbetsmaterial. Utbildningen bygger på att lära av varandra och bidra till varandras lärande genom reflektion och genom att deltagarna delar med sig av egna erfarenheter.

Utbildningslängd

30 veckor, 1-2 dagar varje vecka beroende på språknivå.

Datum och anmälan

Nästa program startar i januari 2021.

Anmälan görs av chef via formulär direkt på PLUS hemsida.

Vi tillämpar löpande antagning.

Plats

Digitalt via Webex eller på Campus Nya Varvet i Göteborg

Avgift

45 000 kr

Avbokning ska ske senast två veckor före utbildningsstart. 

Ansvarig

PLUS - en del av VGR Akademin

Mer om ämnet

På PLUS hemsida kan du läsa mer om programmet: PLUS - lärande och utveckling i svensk hälso - och sjukvård

Marie Mossberg

Koordinator
Senast uppdaterad: 2019-03-18 08:59