Teaching Recovery Techniques (TRT)

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom vården och som möter barn som flytt.

Utbildningen i TRT genomförs av BRIS och är en gruppintervention för barn och unga med traumasymtom från krig eller katastrofer. TRT är ett manualbaserat program med teoretisk bas inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg att, inom ramen för den egna verksamheten, starta och genomföra TRT-stödgrupper för barn som flytt. 

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Vanliga reaktioner på trauma
  • Självhjälpstekniker
  • Avslappningstekniker
  • Praktiskt kring att hålla grupp
  • Erfarenheter från implementering i Sverige
  • Forskning knutet till TRT

Utbildningsform och material

I utbildningen blandas teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Under utbildningen finns också möjlighet att själv prova några av de verktyg/tekniker som ingår i metoden och deltagarna får utrymme att dela erfarenheter med varandra. Utbildningsmaterial erhålls på plats.

Utbildningslängd

3 dagar

Datum och anmälan

Anmälan Herrljunga 2018-12-18 - 2018-12-20 (Regionkalendern) sista anmälningsdag 2018-12-07

Anmälan Göteborg 2019-02-26 - 2019-02-28 görs till caroline.oskarsson@vgregion.se

Plats

Göteborg

Herrljunga

Avgift

Kostnadsfri

Ansvarig

Koncernkontoret, Lärandecentrum migration och hälsa

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor


Senast uppdaterad: 2018-11-02 12:57