Uppmärksamma och behandla smärta - ett SRHR-perspektiv

Utbildningen vänder sig till fysioterapeuter, läkare, barnmorskor och andra yrkesgrupper som möter patienter med smärta i underlivet.

Många personer med smärta i underlivet efterfrågar vård och behandling. För att vi på ett bättre sätt ska möta upp och erbjuda patienter adekvat behandling, anordnar Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) en gratis halvdagsutbildning. Utbildningen ingår i utbildningsserien Forum sexuell hälsa. Fysioterapeuters möjligheter att arbeta med behandling inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), med fokus på smärta kommer att vara huvudtemat. På utbildningen presenteras också Västra Götalandsregionens nya webbutbildning om endometrios. 

Om utbildningen

Innehåll

  • Fysioterapi vid vulvasmärta
  • Endometrios - regional webbutbildning

Utbildningsform och material

Utbildningen ges i föreläsningsform med utrymme för diskussion och frågor. 

Utbildningslängd

En halvdag

Datum och anmälan

Anmälan Borås 2018-11-20 sista anmälningsdag 2018-11-12

Anmälan Trollhättan 2018-11-22 sista anmälningsdag 2018-11-14

Anmälan Skövde 2018-11-23 sista anmälningsdag 2018-11-22

Plats

Borås

Göteborg

Skövde

Trollhättan

Avgift

Kostnadsfri

Ansvarig

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa 

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

My Opperdoes

Samordnare Fyrbodal

Eva Rundberg

Samordnare Göteborg, Södra Bohuslän och Södra Älvsborg

Anna Skoglund

Samordnare Skaraborg

Senast uppdaterad: 2018-11-02 12:57