Vårdrelaterade infektioner (webbutbildning)

Utbildningen vänder sig till dig som ordinerar antibiotika i Meliorjournalen och därmed aktiverar Infektionsverktygets registreringsmodul i Melior. Den riktar sig till alla kliniskt verksamma läkare på sjukhusförvaltningarna i VGR. Utbildningen är också tillgänglig för legitimerade sjuksköterskor.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen hos dig och alla andra kliniskt verksamma läkare som ordinerar antibiotika i Meliors läkemedelsmodul om när en infektion är vårdrelaterad, så att kvaliteten i registreringarna av ordinationsorsak i Infektionsverktyget ökar.

När du gått igenom utbildningen har du fått kunskap om hur en vårdrelaterad infektion definieras i Sverige och i Infektionsverktyget och blivit bättre rustad att göra rätt i valet mellan samhällsförvärvad och vårdrelaterad när du anger ordinationsorsak i Infektionsverktyget.

Om utbildningen

Innehåll

Del 1

  • Definition av vårdrelaterad infektion
  • Registrering av ordinationsorsak i Infektionsverktyget

Del 2

  • Självtest utifrån patientfall

Utbildningsform och material

Helt nätbaserad utbildning publicerad i Lärplattformen. För att genomföra utbildningen behövs en dator, surfplatta eller smarttelefon med högtalare eller hörlurar.

Utbildningslängd

Cirka 15-20 minuter

Ansvarig

Ingemar Qvarfordt

Starta utbildningen

Starta utbildningen i Lärplattformen

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-21 13:24