Vävnadsinrättningen Ben i Västra Götalandsregionen (webbutbildning)

Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar i, eller kommer i kontakt med, arbetsflöden inom vävnadsinrättningen för ben (benbanken) i Västra Götalandsregionen.

När du har genomgått utbildningen så har du fått kunskaper om vad en vävnadsinrättning är och varför den behövs samt lagar och författningar som styr verksamheten. Du har kännedom om det regionala och lokala uppdraget för Vävnadsinrättningen för ben i Västra Götalandsregionen. Du kommer få en övergripande bild av hur verksamheten bedrivs.

Beroende på din yrkesroll är olika avsnitt i utbildningen mer viktiga för dig:

 • Inskrivningspersonal: Donationsutredning, Regelverk
 • Operationspersonal: Tillvaratagande, Användning, Regelverk
 • Anestesipersonal: Tillvaratagande, Regelverk
 • Ortopedläkare: Donationsutredning, Tillvaratagande, Användning, Regelverk
 • Benbanksansvariga på ortopeden och operation: Donationsutredning, Tillvaratagande, Användning, Förvaring, Transport, Regelverk
 • Medicinskt ansvarig läkare: Donationsutredning, Tillvaratagande, Användning, Förvaring, Transport, Regelverk

Om utbildningen

Innehåll

 • Vävnadsinrättning
  • Vad är en vävnadsinrättning?
  • Donationsutredning
  • Tillvaratagande
  • Godkännande
  • Användning
  • Vävnadslagen och EU-direktiv
 • Vävnadslagen i Västra Götalandsregionen
  • Vävnadslagens konsekvenser
  • Uppdrag
  • Organisation
  • Kvalitetshandbok
  • Verksamheten i stora drag

Utbildningsform och material

Helt nätbaserad utbildning publicerad i Lärplattformen. För att genomföra utbildningen behövs en dator eller surfplatta med högtalare eller hörlurar.

Utbildningslängd

Cirka 25 minuter

Ansvarig

Lena Hörnestam

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer

Åsa Blixberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-09-27 08:52