Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvård - specialiteter

Utbildningar

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus inom Västra Götalandsregionen.

Fortbildningsdagarna vänder sig i första hand till psykiatriker i Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och psykiatriker utanför VGR är välkomna. VGR:s årliga fortbildning inom specialiteten psykiatri är en del i att säkerställa specialistens möjlighet att bibehålla och vidareutveckla sin kompetens som psykiatriker.

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Seminarierna vänder sig till dig som är legitimerad psykolog inom VGR och lyfter fram aktuella kunskapsområden.

Kursen vänder sig till STP-psykologer som behöver handledning i planering och genomförande av det skriftliga specialistarbetet (SSA). Deltagaren ska vara inskriven i specialistordningen och ha gått Introduktionskurs. Kursen är inte ackrediterad som en av sex specialistkurser utan är ett stöd i arbetet med SSA.

Kursen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och har gått Introduktionskursen. Specialistkollegiet är en obligatorisk del av specialistutbildningen och gemensam för alla specialistområden.

Januari 2019 startar en kurs i differentialdiagnostik i syfte att förstå och bedöma komplex problematik hos barn och unga. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer i Västra Götalandsregionen som är under specialistutbildning. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialiteterna Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Psykologisk behandling/Psykoterapi, Neuropsykologi och Funktionshindrens psykologi.

Kursen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog inom Västra Götalandsregionen och ska börja din specialisering. Kursen är en obligatorisk del av specialistutbildningen och ger grunden för fortsatt specialisering inom alla specialistområden. Du behöver vara antagen till specialistordningen via Psykologförbundet.

Traumautbildningen vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom traumasjukvården i Västra Götalandsregionen.

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer som i sin kliniska vardag möter människor med psykisk ohälsa. Kursen kan användas som motsvarande en specialistkurs inom Psykologförbundets specialistordning (förutsatt kommande ackreditering) eller som vidareutbildning/fördjupning för den som har minst fem års erfarenhet eller för den som redan är specialist.

Senast uppdaterad: 2018-09-27 10:26