Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvård - specialiteter

Utbildningar

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Även du som redan är specialist eller erfaren kliniker kan söka kursen. Kursen är en inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvårdsområdet som möter patienter med neurologiska skador och sjukdomar. På utbildningen får du lära dig om sjukdomstillstånd som är aktuella inom akut neurosjukvård samt övergripande ämnen som är relevanta för flera akuta neurologiska sjukdomstillstånd.

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus inom Västra Götalandsregionen.

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer. Fokus är vård och behandling under graviditeten samt tiden närmast efter förlossning.

Kursens riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer som arbetar med bedömning av patienter med psykisk ohälsa, både barn, unga och vuxna. Genom ökad kunskap om den diagnostiska processen och kvalificerad bedömning fördjupar kursdeltagaren sin kompetens att genomföra evidensbaserad bedömning.

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer som arbetar med psykologisk utredning av barn, unga och vuxna. Även redan färdiga specialister samt erfarna kliniker kan söka kursen. Genom kursens innehåll fördjupar kursdeltagaren sin kompetens att genomföra evidensbaserad utredning.

Fortbildningsdagarna vänder sig i första hand till psykiatriker i Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och psykiatriker utanför VGR är välkomna. VGR:s årliga fortbildning inom specialiteten psykiatri är en del i att säkerställa specialistens möjlighet att bibehålla och vidareutveckla sin kompetens som psykiatriker.

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Introduktionskursen är obligatorisk och inleder specialistutbildningen för psykologer. Den är gemensam för samtliga specialistinriktningar och lägger grunden för fortsatt arbete i specialistkollegium och specialistkurser. Ny kursomgång planeras starta varje vårtermin.

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Utbildningen vänder sig till undersköterskor som arbetar med patienter som har neurologiska sjukdomar eller skador.

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvårdsområdet som möter vuxna eller barn med neuromuskulära sjukdomar.

Seminarierna vänder sig till dig som är legitimerad psykolog inom VGR och lyfter fram aktuella kunskapsområden.

Kursen vänder sig till STP-psykologer som behöver handledning i planering och genomförande av det skriftliga specialistarbetet (SSA). Deltagaren ska vara inskriven i specialistordningen och ha gått Introduktionskurs. Kursen är inte ackrediterad som en av sex specialistkurser utan är ett stöd i arbetet med SSA.

Kursen vänder sig till dig som är STP-psykolog och har gått Introduktionskursen. Specialistkollegiet är en obligatorisk del av specialistutbildningen och gemensam för alla specialistområden. Ny kursomgång planeras starta varje hösttermin.

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvårdsområdet som möter patienter i det akuta eller rehabiliterande skedet efter stroke.

Utbildningen vänder sig i första hand till läkare, sjuksköterskor och psykologer som har ett aktivt patientarbete med tortyrskadade. I mån av plats erbjuds även möjlighet för annan vårdpersonal att delta på en del av utbildningen.

Traumautbildningen vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom traumasjukvården i Västra Götalandsregionen.

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer som i sin kliniska vardag möter människor med psykisk ohälsa. Kursen kan användas som motsvarande en specialistkurs inom Psykologförbundets specialistordning (förutsatt kommande ackreditering) eller som vidareutbildning/fördjupning för den som har minst fem års erfarenhet eller för den som redan är specialist.

Kursen är en specialistkurs för psykologer inom området evidensbaserad traumafokuserad behandling. Deltagaren ska under och efter kursen kunna erbjuda behandling till patienter som uppvisar traumarelaterad problematik. Handledning utgör en stor del av innehållet.

Kursen är en specialistkurs för psykologer inom området evidensbaserad traumafokuserad behandling. Deltagaren ska under och efter kursen kunna erbjuda behandling till patienter som uppvisar traumarelaterad problematik. Handledning utgör en stor del av innehållet.

Senast uppdaterad: 2020-04-14 10:42