Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvård - specialiteter

Utbildningar

 • Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Även du som redan är specialist eller erfaren kliniker kan söka kursen. Kursen är en inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi.

 • Utbildningen vänder sig till legitimerade sjuksköterskor som ska få formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:53, HSLF-FS 2020:81). Kursen riktar sig även till distriktssköterskor, barnsjuksköterskor och läkare som vill fortbilda sig inför covidvaccineringen.

 • Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått introduktionskursen i Affektfokuserad psykodynamisk terapi.

 • Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

 • Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

 • Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus inom Västra Götalandsregionen.

 • Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer. Fokus är vård och behandling under graviditeten samt tiden närmast efter förlossning.

 • Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar utifrån evidensbaserad psykologisk bedömning. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker.

 • Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer som arbetar med psykologisk utredning av barn, unga och vuxna. Även redan färdiga specialister samt erfarna kliniker kan söka kursen. Genom kursens innehåll fördjupar kursdeltagaren sin kompetens att genomföra evidensbaserad utredning.

 • Fortbildningsdagarna vänder sig i första hand till psykiatriker i Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och psykiatriker utanför VGR är välkomna. VGR:s årliga fortbildning inom specialiteten psykiatri är en del i att säkerställa specialistens möjlighet att bibehålla och vidareutveckla sin kompetens som psykiatriker.

 • Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

 • Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

 • Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera interpersonell psykoterapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått interpersonell psykoterapi, IPT, nivå A.

 • Kursen är den inledande obligatoriska kursen inom specialistutbildningen för psykologer. Kursen ger dig en introduktion till etik, juridik, profession, evidens, diversitet samt i det ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning.

 • Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

 • Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

 • Utbildningen riktar sig till samtliga läkare inom VGR som behandlar långvariga smärttillstånd (både specialister och ST-läkare), företrädesvis läkare i allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin och smärtlindring men kursen är också lämplig för läkare inom andra specialiteter som hanterar patienter med långvarig smärta.

 • Uppdragsutbildningen vänder sig till personer inom hälso- och sjukvårdsområdet som möter patienter med multipel skleros.

 • Utbildningen vänder sig till undersköterskor som arbetar med patienter som har neurologiska sjukdomar eller skador.

 • Uppdragsutbildningen vänder sig till personer som arbetar med vård och rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar, skador och tillstånd.

 • Seminarierna vänder sig till dig som är legitimerad psykolog inom VGR och lyfter fram aktuella kunskapsområden.

 • Kursen är en specialistkurs där du vidareutvecklar din teoretiska och praktiska vetenskapliga kompetens och får handledning och stöd i att arbeta med ditt skriftliga specialistarbete. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning.

 • Kursen vänder sig till dig som är STP-psykolog och har gått Introduktionskursen. Specialistkollegiet är en obligatorisk del av specialistutbildningen och gemensam för alla specialistområden. Ny kursomgång planeras starta varje hösttermin.

 • Traumautbildningen vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom traumasjukvården i Västra Götalandsregionen.

 • Kursen vänder sig till legitimerade psykologer som i sin kliniska vardag möter människor med psykisk ohälsa. Kursen kan användas som motsvarande en specialistkurs inom Psykologförbundets specialistordning (förutsatt kommande ackreditering) eller som vidareutbildning/fördjupning för den som har minst fem års erfarenhet eller för den som redan är specialist.

 • Kursen är en specialistkurs för psykologer inom området evidensbaserad traumafokuserad behandling. Deltagaren ska under och efter kursen kunna erbjuda behandling till patienter som uppvisar traumarelaterad problematik. Handledning utgör en stor del av innehållet.

 • Kursen är en specialistkurs för psykologer inom området evidensbaserad traumafokuserad behandling. Deltagaren ska under och efter kursen kunna erbjuda behandling till patienter som uppvisar traumarelaterad problematik. Handledning utgör en stor del av innehållet.

 • Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar och återgivning av bedömningar avseende barn i förskole/grundskoleålder (3-15 år). Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker.

Senast uppdaterad: 2018-03-26 14:51