Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Även du som redan är specialist eller erfaren kliniker kan söka kursen. Kursen är en inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som en av sex specialistkurser och räknas som fördjupningskurs inom följande specialiseringar: Klinisk vuxenpsykologi, Psykologisk behandling/Psykoterapi

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, utifrån bedömning av övriga meriter och STP-psykologens studieplan. Det är Sveriges Psykologförbund som gör denna bedömning.

Om utbildningen

Syfte och innehåll

Syftet med specialistkursen är att ge deltagarna kunskap om teori underliggande den affektfokuserade psykodynamiska terapin liksom ingående centrala begrepp. Syftet är även att ge grundläggande kunskap om den psykoterapeutiska tillämpningen. Syftet är vidare att via egna erfarenheter under övningar i självreflektion ge deltagarna insikt i betydelsen av (och därmed skapa förutsättningar för utveckling av sin förmåga till) att arbeta med intensiva affektupplevelser i affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Deltagare ska efter avslutad utbildning kunna:

  • Redogöra för centrala begrepp och grundläggande teori för affektfokuserad psykodynamisk terapi i allmänhet liksom för hur affektfobiterapi (AFT) och Intensive Short term Dynamic Therapy (ISTDP) skiljer sig åt när det gäller centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter.
  • Formulera affektfokus och föreslå och ge exempel på interventioner med utgångspunkt i AFT respektive ISTDP.
  • Reflektera kring när och hur AFT respektive ISTDP är lämplig utgångspunkt i ett visst ärende.
  • Beskriva och konkretisera, både med utgångspunkt i teoretisk kunskap och i självreflektion, hur klienter kan påverka den affektfokuserade terapeuten och vilka utmaningar terapeuten då ställs inför.

För mer information om lärandemål, examination och kurslitteratur: 

Fullständig kursplan

Omfattning och upplägg

Kursen omfattar sex lärarledda kursdagar inklusive en examinationsdag. I kursen ingår även genomförande av uppgifter/självstudier. Kursen omfattar 36 antal lärarledda undervisningstimmar (klocktimmar). Varje kursdag inleds med föreläsning och tid ges för att diskutera hur presenterad teori och metod förhåller sig till deltagares olika förkunskaper och kliniska erfarenheter. Föreläsning varvas därefter med inslag då deltagarna själva praktiskt tillämpar teori och metod för fortlöpande egen integration av kursinnehållet. Övning i självreflektion utifrån sig själv i rollen som affektfokuserad psykoterapeut är återkommande.

Datum och plats

Kursen startar med uppgifter via Lärportalen den 2020-08-26.
Kursdag 1: 2020-09-16
Kursdag 2: 2020-09-17
Kursdag 3: 2020-10-21
Kursdag 4: 2020-10-22
Kursdag 5: 2020-12-09
Kursdag 6: 2020-12-10

Alla kursdagar är på Stationshuset Konferens, Bergslagsgatan 2, i Göteborg
mellan kl. 9:00 – 16:00.

Antagning

För tillträde till kursen krävs legitimation som psykolog samt antagen till specialistutbildningen via Sveriges Psykologförbund  eller minst 5 års erfarenhet av psykologarbete efter legitimation. En förutsättning för genomförande och krav för antagning är att deltagare har en yrkesverksamhet med möjlighet till arbetsuppgifter som inkluderar psykoterapeutisk behandling. Kursen har 20 platser.

Alla deltagare, oavsett kvotgrupp, deltar på samma premisser, det vill säga förväntas göra alla moment i kursen.

Ansökan stängd

Sista ansökningsdatum är den 2020-05-15 och antagningsbesked skickas ut senast 2020-05-29. Vid sent återbud/förhinder efter 12 juni kommer hela kursavgiften faktureras.

Vid fler behöriga sökande än antal platser (20) genomför kursledningen ett urval baserat på spridning mellan förvaltningar och specialiteter. Sökande med många år i yrket kan komma att prioriteras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få ansökningar.

Avgift

Kursavgiften är 14 000 kr. I priset ingår lunch och fika. Mer information om faktura skickas ut i samband med antagningsbesked.

I mån av plats ges även tillträde till anställda hos andra arbetsgivare än Västra Götalandsregionen. Då gäller följande kursavgifter:

För anställda hos arbetsgivare med vårdavtal med VGR: 15 400 kr plus ev moms.

För anställda hos övriga arbetsgivare: 16 100kr plus ev moms.

Utbildare

Föreläsare och kursansvariga är Katja Lindert Bergsten och Patrik Lindert Bergsten, SAPU.

Examinator är Katja Lindert Bergsten, SAPU.

Skandinaviens Akademin för Psykoterapiutveckling (SAPU) genomför kursen på uppdrag av Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen.

Mer om ämnet

Utbildningsenheten för psykologer - en del av VGR Akademin

Joakim Olausson

Utbildningsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Åsa Gustavsson

Studierektor STP
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helena Bergkvist

Utbildningskoordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-04-09 11:18