Autismdagen

Utbildningen vänder sig i första hand till specialistläkare och ST inom psykiatrin samt legitimerade psykologer i Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialistläkare från andra specialiteter och psykiatriker utanför VGR är välkomna. VGR:s årliga fortbildning inom specialiteten psykiatri är en del i att säkerställa specialistens möjlighet att bibehålla och vidareutveckla sin kompetens som psykiatriker.

Som läkare måste du fortsätta att utveckla din kompetens under hela karriären. Kompetenta läkare är en förutsättning för hög kvalitet i hälso- och sjukvården och för att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Läkares fortbildning under hela yrkeslivet, efter uppnådd specialistkompetens, är därför en nödvändighet för att bibehålla och utveckla den svenska hälso- och sjukvården.

Om utbildningen

Innehåll

Fortbildningsdagarna innehåller aktuell forskning och hur man praktiskt arbetar inom fortbildningsdagens tema kopplat till nationella och regionala riktlinjer där det är tillämpligt.

  • Begreppet Autism
  • Personlighetsaspekter vid autism
  • Neuropsykologisk utredning för autism

Utbildningsform och material

Dagen innehåller föreläsningar med bland annat professor Christopher Gillberg och falldiskussioner.  Vi önskar erhålla patientfall från dig som underlag för diskussion. Tacksam för insändandet av patientfall senast 181128 till pethra.zollfrank@vgregion.se.

Utbildningslängd

En dag

Datum och anmälan

Anmälan 2018-12-12 sista anmälningsdag 2018-11-21

Plats

Göteborg

Avgift

1000 kr

Ansvarig

Regional studierektor Denada Aiff 

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor


Senast uppdaterad: 2018-11-02 12:58