Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Cancer under graviditet (webbutbildning)

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer. Fokus är vård och behandling under graviditeten samt tiden närmast efter förlossning.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om vård och behandling av gravida patienter med cancer.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen baseras på patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv

  • Introduktion
  • Behandling och utredning under graviditet
  • Handläggning och bemötande
  • Patientberättelser från verkligheten

Upplägg och material

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen i samverkan med Regionalt cancercentrum.

Utbildningen ger en överblick och kan fungera som utgångspunkt för vidare kunskapssökning, men ger inte tillräckligt underlag för att planera utredning eller ge behandling. För detaljerad information hänvisas du i utbildningen till riktlinjer och de diagnosspecifika vårdprogrammen.

Utbildningslängd

Det tar cirka 40 minuter att genomföra utbildningen. Utbildningen kan repeteras och genomföras flera gånger och går att genomföra på alla enheter.

Starta utbildningen

Starta utbildningen på cancercentrum.se

Ewa Carlsson Lalloo

Utvecklingsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-06-02 10:11