Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Evidensbaserad psykologisk bedömning

Kursens riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer som arbetar med bedömning av patienter med psykisk ohälsa, både barn, unga och vuxna. Genom ökad kunskap om den diagnostiska processen och kvalificerad bedömning fördjupar kursdeltagaren sin kompetens att genomföra evidensbaserad bedömning.

Målgruppen är STP-psykologer. Kursen är även öppen att söka för specialistpsykologer och erfarna leg. psykologer.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som en av sex specialistkurser och räknas som fördjupningskurs inom följande specialiseringar: Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Psykologisk behandling/Psykoterapi, Neuropsykologi, Funktionshindrens psykologi, Beroendepsykologi och Forensisk psykologi.

Om utbildningen

Syfte och innehåll

Kursen är en specialistkurs i evidensbaserad bedömning, Evidence-Based Assessment (EBA), och diagnostik av psykisk sjukdom som syftar till att ge den blivande specialistpsykologen ökad och säkrad kompetens att genomföra klinisk intervju, välja bedömningsinstrument utifrån frågeställning och analysera data som kan leda fram till en kvalificerad bedömning. Det innebär också förmåga att kunna särskilja huvuddiagnos och bidiagnos, samsjuklighet samt urskilja differentialdiagnostiska tillstånd och återkoppla bedömningen samt rekommendera vidare insatser. Fokus är på bedömning av komplex problematik utifrån evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP).  Kursen tar upp likheter och skillnader mellan olika diagnostiska system så som DSM-5 och ICD-10/11 och den diagnostiska processen så som Longitudinal Expert All Data (LEAD).

För mer information om lärandemål, examination och kurslitteratur se fullständig kursplan:

Kursplan Evidensbaserad psykologisk bedömning.pdf

Upplägg

Kursen omfattar sex kursdagar inklusive en examinationsdag. I kursen ingår även genomförande av uppgifter/självstudier under sammantaget cirka två dagar. I dessa två dagar ingår att kursdeltagarna ska genomföra en till två psykologiska bedömningar i sin hemverksamhet under kursens gång. 

Datum och plats

Kursen startar med uppgifter på Lärplattformen den 20 januari 2020. 

Kursdagar är 27 februari, 11-12 mars, 30 mars, 24 april och 25 maj. Alla kursdagar äger rum på VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda.

Antagning

För tillträde till kursen krävs legitimation som psykolog samt godkänt resultat på specialistutbildningens introduktionskurs eller minst 5 års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete efter legitimation. Om du söker som STP-psykolog rekommenderar vi att du har arbetat minst två år efter legitimation. En förutsättning för genomförande och krav för antagning är att deltagare har en yrkesverksamhet med möjlighet till arbetsuppgifter som inkluderar psykologiska bedömningar. 

Vid fler behöriga sökande än antal platser (24) genomför kursledningen ett urval baserat på spridning och yrkeserfarenhet. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få ansökningar.

Ansökan stängd.

Avgift

Kursavgiften är 12 500 kr. I priset ingår lunch och fika. Faktura skickas i samband med att kursen startar. I mån av plats ges även tillträde till anställda hos andra arbetsgivare än Västra Götalandsregionen. Då gäller följande kursavgifter:

För anställda hos arbetsgivare med vårdavtal med VGR: 13 800 kr

För anställda hos övriga arbetsgivare: 14 400 kr

Utbildare

Föreläsare är Rickard Ahlberg, leg. psykolog och doktorand, Jörgen Herlofson, psykiatriker, David Fridefors, leg. psykolog, Hanna Hjort Wallentin, specialistpsykolog, Eva Jaksjö, specialistpsykolog Ulrika Sandén Praetorius, specialistpsykolog med flera.

Kursansvariga är Kajsa Holm, specialistpsykolog och Katarina Malmqvist, leg. psykolog.

Examinator är Kajsa Holm, specialistpsykolog.

Mer om ämnet

Utbildningsenheten för psykologer - en del av VGR Akademin

Joakim Olausson

Utbildningsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Åsa Gustavsson

Studierektor STP
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kajsa Holm

Kursansvarig

Katarina Malmqvist

Kursansvarig

Helena Bergkvist

Utbildningskoordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-08-17 13:47