Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Evidensbaserad psykologisk utredning

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer som arbetar med psykologisk utredning av barn, unga och vuxna. Även redan färdiga specialister samt erfarna kliniker kan söka kursen. Genom kursens innehåll fördjupar kursdeltagaren sin kompetens att genomföra evidensbaserad utredning.

Kursen är ackrediterad och räknas som fördjupningskurs inom följande specialiseringar: Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Psykologisk behandling/Psykoterapi,  Neuropsykologi, Funktionshindrens psykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Hälsopsykologi, Beroendepsykologi, Forensisk psykologi.

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, utifrån bedömning av övriga meriter och STP-psykologens studieplan. Det är Sveriges Psykologförbund som gör denna bedömning. 

Om utbildningen

Syfte och innehåll

Kursen är en specialistkurs i evidensbaserad psykologisk utredning av barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa och syftar till att ge den blivande specialistpsykologen fördjupad förmåga att genomföra evidensbaserad psykologisk utredning. Det vill säga, förmåga att välja bedömningsinstrument utifrån frågeställning, analysera data, göra bedömning och återkoppla bedömningen samt rekommendera vidare insats. Fokus är på utredning av komplex problematik utifrån evidensbaserad psykologisk praktik (Bornstein, 2017, Kazdin, 2008, APA, 2006, SPF, 2013)

Innehållet i kursen behandlar; när utreda, varför utreda och i vilken omfattning utreda. Att anpassa utredning efter patienternas förutsättningar (till exempel samsjuklighet, ålder, språklig förmåga) och efter organisatoriska förutsättningar (till exempel befintliga resurser). Kursen tar upp diagnostik utifrån olika diagnostiska system så som DSM 5, ICD 11, RDoC, PDM och OPD. Psykologisk utredning i den här kursen är således mer än DSM-diagnostik eller enstaka psykologiska test. Flera olika metoder för insamling av data kommer beröras, som systematiska observationer, psykologiska test, samtal och frågeformulär. Therapeutic Assessment kommer att introduceras.

Merparten av innehållet är generellt eller utgår från utredning av unga och vuxna. Det kommer även att finnas ett barnperspektiv då två handledare är verksamma inom barnpsykiatrin inom VGR.

Kursen innehåller kursdagar med föreläsare, grupphandledning, kollegialt lärande, självstudier enligt anvisningar samt genomförande av uppgifter i klinik. Kursen examineras genom seminarium och individuella inlämningsuppgifter.

För mer information om lärandemål, examination och kurslitteratur:

Fullständig kursplan.pdf

Omfattning och upplägg

Kursen omfattar fem lärarledda kursdagar inklusive ett examinerande seminarium. I kursen ingår även genomförande av uppgifter på deltagarens arbetsplats under cirka två dagar. Kursen omfattar 24 lärarledda timmar (klocktimmar) plus ett examinerande seminarium. Deltagande under kursdagar är av största vikt för genomförande av kursen och för kursens inlämningsuppgifter. Frånvaro tas igen enligt kursansvarigas anvisningar.

Datum och ansökan

Kursen startar med uppgifter via lärportalen 2020-09-16
Kursdag 1: 2020-10-08
Kursdag 2: 2020-11-04
Kursdag 3: 2020-11-05
Kursdag 4: 2020-11-19
Kursdag 5: 2020-12-02 Examinerande seminarium

Alla kursdagar är på VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda, mellan kl. 9:00 – 16:00.

Ansökan är stängd

Sista ansökningsdatum är den 2020-05-15 och antagningsbesked skickas ut senast 2020-05-29. Avbokning ska ske senast den 2019-06-12 annars tas hela kursavgiften ut.

Antagning och urval

För tillträde till kursen krävs legitimation som psykolog samt antagen till specialistutbildningen via Sveriges Psykologförbund eller minst 5 års erfarenhet av psykologarbete efter legitimation. Under kurstiden ska deltagarna genomföra psykologisk utredning på sin arbetsplats. För detta krävs att deltagare har en yrkesverksamhet med möjlighet till denna arbetsuppgift. Du förväntas även kunna administrera de vanliga psykologiska testen så som tex WAIS-IV och/eller WISC-V. För deltagande krävs klinisk erfarenhet av utredning, du bör ha genomfört minst 5 - 10 utredningar

Vid fler behöriga sökande än antal platser (24) genomför kursledningen ett urval baserat på spridning mellan förvaltningar och specialiteter. Sökande med många år i yrket kan komma att prioriteras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få ansökningar.

Alla deltagare, oavsett kvotgrupp, deltar på samma premisser, det vill säga förväntas göra alla moment i kursen.

Avgift

Kursavgiften är 12 500 kr. I priset ingår lunch och fika. Mer information om faktura skickas ut i samband med antagningsbesked.

I mån av plats ges även tillträde till anställda hos andra arbetsgivare än Västra Götalandsregionen. Då gäller följande kursavgifter:

För anställda hos arbetsgivare med vårdavtal med VGR: 13 800 kr

För anställda hos övriga arbetsgivare: 14 400 kr

Utbildare

Kursansvarig och föreläsare är David Fridefors, leg psykolog. Medverkar i kursen gör även bland andra Per Hellström, Harald Janson, Peter Söderstrand, Jenny Linder och Ulrika Klefsjö.
Examinator är Åsa Gustavsson, Utbildningsenheten för psykologer.

Mer om ämnet

Utbildningsenheten för psykologer - en del av VGR Akademin

Joakim Olausson

Utbildningsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helena Bergkvist

Utbildningskoordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

David Fridefors

Kursansvarig

Åsa Gustavsson

Examinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-04-07 14:02