Förmaksflimmer (webbutbildning)

Utbildningen är framtagen av läkare och vänder sig till läkare i primär- och specialistvård samt yrkeskategorier med särskilda uppdrag för patientgruppen. Syftet är att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.

Om utbildningen

Innehåll

  • Förekomst och risk
  • Diagnos
  • Läkemedelsbehandling och livsstilsåtgärder
  • Sömnapnésyndrom
  • Remittering

Utbildningsform och material

Helt nätbaserad utbildning publicerad i lärplattformen. För att genomföra utbildningen behövs en dator, smarttelefon eller surfplatta med högtalare eller hörlurar.

Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Utbildningen har genomförts som traditionella föreläsningstillfällen vid tio tillfällen på sex platser i Västra Götaland våren 2018. Föreläsningarna ligger till grund för webbutbildningen. Föreläsaren i utbildningsfilmen har också medverkat vid de traditionella föreläsningstillfällena. I anslutning till filmen finns fördjupad information. 

Utbildningslängd

Cirka 20-30 minuter

Ansvarig

Koncernkontoret enheten för Kunskapsstöd somatik

Starta utbildningen

Utbildningen finns publicerad på två sätt, en för dem med VGR-id och en öppen som inte kräver inloggning.

Starta utbildningen med VGR-id i Lärplattformen

Starta öppen utbildning i Lärplattformen 

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer

Åsa Blixberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-09-27 10:27