Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod för STP-psykologer

Kursen vänder sig till STP-psykologer som behöver handledning i planering och genomförande av det skriftliga specialistarbetet (SSA). Deltagaren ska vara inskriven i specialistordningen och ha gått Introduktionskurs. Kursen är inte ackrediterad som en av sex specialistkurser utan är ett stöd i arbetet med SSA.

Kursens övergripande syfte är att STP-psykologen under eller efter kursen ska kunna färdigställa sitt skriftliga specialistarbete. Vidare syftar kursen till att STP-psykologen vidareutvecklar sin teoretiska och praktiska vetenskapliga kompetens för att kunna bidra i verksamhetsutveckling utifrån ett evidensbaserat tillvägagångssätt inom specialistområdet.

Om utbildningen

Innehåll

Kursen syftar till att STP-psykologen ska erhålla tillräckliga kunskaper inom vetenskaplig metod samt handledning för att kunna slutföra sitt skriftliga specialistarbete. Bland annat är följande lärandemål centrala i kursen:  

  • formulera en vetenskapligt prövbar frågeställning
  • välja relevant vetenskaplig metod för att studera vald frågeställning
  • problematisera evidensbegreppets krav och tillämpningar
  • undersöka och svara på vald frågeställning i SSA-format
  • identifiera etiska aspekter kopplade till sitt eget skriftliga specialistarbete samt kunna ta ställning till nödvändigheten av forskningsetiskt tillstånd 

Kursplan.pdf

Upplägg

Kursens genomförande baseras på blandat lärande där olika lärformer väljs utifrån aktuellt lärandemål. I praktiken innebär det att delar av de teoretiska lärandemålen nås genom enskilda studier med lärplattformen som grund. Detta lärande fördjupas vid de gemensamma dagarna tillsammans med föreläsare och genom kollegialt lärande i lärgrupp/lärpar samt genom handledning. Lärandemål som innefattar färdighet uppnås via arbetet med SSA och dessa följs upp i handledning och/eller i lärgrupp/lärpar. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter samt upprepade inlämningar av SSA. Deltagaren förväntas kontinuerligt arbeta med insamling och bearbetning av material samt skrivande av sitt skriftliga specialist arbete under kursens gång. I samband med ansökan till kursen rekommenderas starkt att deltagaren tillsammans med chef påbörjar diskussion om lämpligt ämne/område för SSA. 

Utbildningslängd

Kursen löper över 3 terminer, med kursstart 23 september 2019 och avslut 17 november 2020. Kursen består av 3,5 kurs-/handledningsdagar och individuell handledning samt eget arbete med uppgifter och SSA. Beräknad total tidsåtgång för kursens genomförande beror på hur långt deltagaren kommit i planeringen av SSA innan kursstart och frågeställningens art. Sveriges Psykologförbund rekommenderar motsvarande 10 veckors arbete på heltid för genomförande av skriftligt specialistarbete. Kursdagar på VGR Campus Nya Varvet är 5 november, 3 december 2019, 21 april och 17 november 2020.

Datum och ansökan

Anmälan stängd.

Plats

Göteborg

Avgift

11 500 kr exklusive moms. Eventuella restplatser kan sökas av psykologer som inte är anställda av VGR till en annan högre avgift.

Ansvarig

Utbildningsenheten för psykologer – en del av VGR Akademin
Kursansvariga är Sandra Weineland, leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi, filosofie doktor och Åsa Gustavsson, leg psykolog, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi samt studierektor STP. 

Mer om ämnet

Specialistarbetet på Sveriges Psykologförbunds hemsida

Utbildningsenheten för psykologer

Åsa Gustavsson

Regional studierektor STP
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helena Bergkvist

Koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-06-08 13:15