Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistkurs för psykologer - Differentialdiagnostik

Januari 2019 startar en kurs i differentialdiagnostik i syfte att förstå och bedöma komplex problematik hos barn och unga. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer i Västra Götalandsregionen som är under specialistutbildning. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialiteterna Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Psykologisk behandling/Psykoterapi, Neuropsykologi och Funktionshindrens psykologi.

Kursen är en fördjupningskurs inom specialistutbildningen i bedömning och diagnostik av barn och unga med psykisk ohälsa och syftar till att ge den blivande specialistpsykologen fördjupad förmåga att genomföra klinisk bedömning och psykiatrisk diagnostik. Detta innebär en fördjupad förmåga att genomföra klinisk intervju, välja bedömningsinstrument utifrån frågeställning, analysera data, göra bedömning och återkoppla bedömningen samt rekommendera behandlingsinsats. Fokus ligger på bedömning av komplex problematik utifrån evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP). Kursen kommer också ge fördjupad förståelse för de diagnostiska systemen DSM-5 och ICD-10/11 som används inom Västra Götalandsregionen. 

Utbildare och föreläsare är bland annat Rickard Ahlberg, leg. psykolog och doktorand, Håkan Jarbin, överläkare, Karl Mogren, leg. psykolog, Katarina Östlund Ohlén, leg. psykolog, Hanna Hjort Wallentin, leg. psykolog, Eva Jaksjö, specialistpsykolog.

Om utbildningen

Innehåll

  •  Psykiatrisk och psykologisk bedömning av barn och unga med komplex problematik
  •  Diagnostik, klassifikation och behandlingsrekommendation
  •  Bedömning av små barn, av unga vuxna samt av barnet i dess sammanhang

Utbildningsform och material

Kursen innehåller obligatoriska kursdagar med föreläsare, workshoppar, självstudier enligt anvisningar samt genomförande av uppgifter i klinik. Lärplattformen används som ett nav för planering, uppgifter, inlämningar och allt annat som ingår i en kurs. Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och ett examinerande seminarium. Deltagande under kursdagar och genomförande av alla kursmoment är obligatoriskt. Kurslitteratur omfattar litteratur i bokform och digital media. Deltagare ansvarar själv för anskaffning av böcker, se kursplan. För att kursen på bästa sätt ska kunna ge patientnytta krävs även viss chefsinvolvering.

Behörighet och urval

För tillträde till kursen krävs legitimation som psykolog samt godkänt resultat på specialistordningens introduktionskurs. Under kurstiden ska deltagarna genomföra barn- och ungdomspsykiatriska bedömningar på sin arbetsplats. För detta krävs att deltagare har en yrkesverksamhet med möjlighet till denna arbetsuppgift. Vid fler sökande än antal platser sker urval genom proportionell fördelning utifrån förvaltning och verksamhetsområde. Utbildningsledningen ansvarar för den slutliga sammansättningen.

Utbildningslängd

Motsvarande 7.5 hp

Datum

Kursen startar den 7 januari 2019 när Lärplattformen öppnar.

Obligatorisk närvaro på VGR Campus Nya Varvet följande datum:

4 februari
5 februari
27 februari
27 mars
10 april

Examinerande seminarium genomförs 15 maj vilket också är kursens slutdatum.

Plats

Göteborg

Avgift

10 500kr

Ansvarig

Katarina Malmqvist, leg. psykolog, samordnande psykolog BUP:s utvecklingsenhet, DSBUS, SU 

Ansökan

Ansökan stängd

Nästa Specialistkurs för psykologer - Differentialdiagnostik beräknas starta våren 2020.  Ansökan öppnar hösten 2019. 

Mer om ämnet

Kursplan Specialistkurs för psykologer, Differentialdiagnostik - barn och unga.pdf

På Sveriges psykologförbunds hemsida hittar du mer information om specialistordningen, det är också där du ansöker om att bli antagen till specialistutbildningen för psykologer:

Psykologförbundets hemsida 

Hos Utbildningsenheten för psykologer går det se vilka kurser inom specialistutbildningen som VGR anordnar:

Utbildningsenheten för psykologer

På Kompetensrådet för psykologers hemsida får du information om VGR:s PTP-program och mer strategiska frågor som Kompetensrådet arbetar med:

Kompetensrådet för psykologer hemsida

Katarina Malmqvist

Helena Bergkvist

Koordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-09-06 12:37