Ansökan Specialistkurs för psykologer - Differentialdiagnostik

Antagen till specialistordningen?
Din specialitet:
Legitimationsår:
Namn:
VGR-id:
E-post:
Arbetsplats:
Internt kundnummer:
Beställar-id:
Namn närmaste chef:
E-post närmaste chef:
Förvaltning:
Område:
Jag har genomgått Introduktionskursen
Jag har möjlighet att inom min tjänst genomföra psykiatrisk bedömning av barn och unga
Kost:
 
Övrig information:
 
Senast uppdaterad: 2018-10-18 15:33