Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistkollegium för STP-psykologer

Kursen vänder sig till dig som är STP-psykolog och har gått Introduktionskursen. Specialistkollegiet är en obligatorisk del av specialistutbildningen och gemensam för alla specialistområden. Ny kursomgång planeras starta varje hösttermin.

Västra Götalandsregionen bjuder för tredje gången in till Specialistkollegium inom specialistutbildningen för psykologer i egen regi. VGR startar hösten 2020 fyra specialistkollegiegrupper med sammanlagt 32 platser. Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper och färdigheter inom områdena; samverkan med andra yrkesgrupper, ledarskap och organisation, professionella, etiska och juridiska dilemman, handledarskap, konsultation, utbildning och rådgivning samt evidensbaserad praktik.

Denna kurs ger dig också kunskap om Västra Götalandsregionen och jämlikt och personcentrerat arbetssätt. Då kursen är en viktig del i formandet av specialistrollen i VGR så kommer närmaste chef bjudas in till ett obligatoriskt möte innan kursstart för information och diskussion kring vad kursen och hela specialistutbildningen syftar till. Datum för detta möte är den 9 juni kl. 13:15 - 15:00 via Skype. Separat inbjudan skickas till berörda chefer efter antagning.

Du behöver vara antagen till specialistordningen via Psykologförbundet. Du behöver ha gått klart Introduktionskursen inom specialistutbildningen. Din närmaste chef behöver delta i möte för chefer den 9 juni 2020.

Kursen vänder sig till psykologer som är anställda av Västra Götalandsregionen. Kursen är även öppen att söka för psykologer anställda av andra arbetsgivare men tillträde ges endast i mån av plats.

Om utbildningen

Innehåll

Innehållsmässigt kommer specialistkollegiet ge deltagaren en fördjupad kunskap och förståelse samt ökad förmåga när det gäller

  • att axla rollen som ledare för den psykologiska verksamheten, psykologprofessionen och ämnesinriktningen
  • att leda och delta i evidensbaserad metodutveckling (planera, genomföra, utvärdera) inom den egna verksamheten
  • att leda och delta i kartläggning och planering av kompetensförsörjning av sin profession inom den egna verksamheten såväl som mer övergripande inom det egna ämnesområdet
  • att självständigt ansvara för evidensbaserad kunskaps- och färdighetsöverföring gentemot den egna och andra professioner.

Upplägg

Utbildningen består av kollegiedagar med arbete i grupper om 8 deltagare och en specialistkollegiementor. Kursen kräver enskild och gemensam reflektion, inhämtning av kunskap via olika kanaler samt ett aktivt deltagande i kollegiedagarna. Förutom två kollegiedagar per termin förväntas deltagaren arbeta med specialistuppgifter i sin verksamhet och avsätta tid för inhämtning av kunskap och reflektion.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i alla kollegiedagar. För att bli godkänd behöver du också göra inlämningsuppgifter och praktiska uppgifter i verksamheten. Obligatorisk närvaro på alla kollegiedagar.

För mer information om lärandemål, examination och kurslitteratur:

Fullständig kursbeskrivning

Vi använder oss av VGR:s lärportal där artiklar och information om kursen läggs ut i samband med att kursen startar. Allt eventuellt övrigt material kommer också att finnas i Lärportalen.

Utbildningslängd

Kursen består av 72 timmar gemensamt arbete i en mindre grupp fördelat på två dagar/termin under tre år, samt uppgifter i den egna verksamheten. Kursen startar augusti 2020 och avslutas till sommaren 2023.

Datum och ansökan

Kursstart är den 25 augusti när Lärportalen öppnar. Kollegiedagar är tisdagarna den 3 november (denna är flyttad från 22 september) och 24 november 2020, samt 9 februari och 18 maj 2021. Planerade tider för kollegiedagar är kl. 08:45-15:45, dessa kan ändras för att harmonieras med eventuell förändrad tidtabell för buss 114. Datum för år 2 publiceras under första året. 

Antagningsbesked ges inom två veckor efter sista ansökningsdag. Vid mer än 32 ansökningar förbehåller vi oss rätten att se till att grupperna består av kursdeltagare från hela VGR och med spridning mellan olika specialiteter. Deltagare med många år i yrket kan komma att prioriteras. Kursledningen ansvarar för att gruppsammansättningen optimeras utifrån målet med gemensamt lärande, varför inga önskemål kring grupptillhörighet tas emot.

Ansökan till restplats Göteborg, antagning sker löpande 

Sista ansökningsdatum är den 2020-05-15 och antagningsbesked skickas ut senast 2020-05-29. Avbokning ska ske senast den 2019-06-12 annars tas hela kursavgiften ut.

Avgift

Kursavgift är 8 000 kr/år, sammanlagt 24 000 kr för alla 3 åren. I priset ingår fika och lunch. Mer information och faktura skickas ut i samband med konfirmerad anmälan. Vid sent återbud/förhinder efter 12 juni kommer en terminsavgift att faktureras. 

I mån av plats ges även tillträde till anställda hos andra arbetsgivare än Västra Götalandsregionen. Då gäller följande kursavgifter:

För anställda hos arbetsgivare med vårdavtal med VGR: 26 400 kr

För anställda hos övriga arbetsgivare: 27 600 kr

Ansvarig

Specialistkollegiementorerna är erfarna specialistpsykologer med olika funktioner inom VGR. Kursansvarig är Åsa Gustavsson, regionutvecklare/studierektor STP, Utbildningsenheten för psykologer - en del av VGR Akademin. 

Mer om ämnet

På Sveriges psykologförbunds hemsida hittar du mer information om specialistordningen, det är också där du ansöker om att bli antagen till specialistutbildningen för psykologer.

Psykologförbundets hemsida

För att se vilka kurser inom specialistutbildningen som VGR anordnar besök Utbildningsenheten för psykologer.

Utbildningsenheten för psykologer

Åsa Gustavsson

Studierektor STP
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helena Bergkvist

Koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-06-30 09:10