Specialistutbildning för Psykologer - Specialistkollegium

Kursen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och har gått Introduktionskursen. Specialistkollegiet är en obligatorisk del av specialistutbildningen och gemensam för alla specialistområden.

Du behöver vara antagen till specialistordningen via Psykologförbundet. Du behöver ha gått klart Introduktionskursen inom specialistutbildningen. Din närmaste chef behöver delta i möte för chefer den 7 september 2018.

Västra Götalandsregionen bjuder för första gången in till Specialistkollegium inom specialistutbildningen för psykologer. VGR startar hösten 2018 fyra specialistkollegiegrupper med sammanlagt 32 platser. Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper och färdigheter inom områdena; samverkan med andra yrkesgrupper, ledarskap och organisation, professionella, etiska och juridiska dilemman, handledarskap, konsultation, utbildning och rådgivning samt evidensbaserad praktik.

Denna kurs ger dig också kunskap om Västra Götalandsregionen och jämlikt och personcentrerat arbetssätt. Då kursen är en viktig del i formandet av specialistrollen i VGR så kommer närmaste chef bjudas in till ett obligatoriskt möte innan kursstart för information och diskussion kring vad kursen och hela specialistutbildningen syftar till. Datum för detta möte är den 7 september 9.00 -11.00 centralt i Göteborg.

Om utbildningen

Innehåll

Innehållsmässigt kommer specialistkollegiet ge deltagaren en fördjupad kunskap och förståelse samt ökad förmåga när det gäller

  • att axla rollen som ledare för den psykologiska verksamheten, psykologprofessionen och ämnesinriktningen
  • att leda och delta i evidensbaserad metodutveckling (planera, genomföra, utvärdera) inom den egna verksamheten
  • att leda och delta i kartläggning och planering av kompetensförsörjning av sin profession inom den egna verksamheten såväl som mer övergripande inom det egna ämnesområdet
  • att självständigt ansvara för evidensbaserad kunskaps- och färdighetsöverföring gentemot den egna och andra professioner.

Utbildningsform och material

Utbildningen består av kollegiedagar med arbete i grupper om 8 deltagare och en specialistkollegiementor. Kursen kräver enskild och gemensam reflektion, inhämtning av kunskap via olika kanaler samt ett aktivt deltagande i kollegiedagarna. Förutom två kollegiedagar per termin förväntas deltagaren arbeta med specialistuppgifter i sin verksamhet och avsätta tid för inhämtning av kunskap och reflektion.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i alla kollegiedagar. För att bli godkänd behöver du också göra en introduktionsuppgift och praktiska uppgifter i verksamheten. Obligatorisk närvaro på alla kollegiedagar.

Vi använder oss av VGR:s lärplattform där artiklar och information om kursen läggs ut i samband med att kursen startar. Allt eventuellt övrigt material kommer också att finnas på Lärplattformen.

Utbildningslängd

Kursen består av 72 timmar gemensamt arbete i en mindre grupp fördelat på två dagar/termin under tre år, samt uppgifter i den egna verksamheten. Kursen startar september 2018 och avslutas till sommaren 2021.

Datum

Anmälan stängd.

Plats

Göteborg

Avgift

Pris 8 000 kr exkl. moms/år, sammanlagt 24 000 kr för alla 3 åren. I priset ingår fika och lunch. Mer information och faktura skickas ut i samband med konfirmerad anmälan cirka en vecka efter sista anmälningsdag.

Vid avbokningar efter 1 juni 2018 utgår halva kursavgiften om inte kursansvariga kan fördela platsen till annan deltagare inom regionen

Vid mer än 32 anmälningar förbehåller vi oss rätten att se till att grupperna består av kursdeltagare från hela VGR och med spridning mellan olika specialiteter. Deltagare med många år i yrket kan komma att prioriteras. Kursledningen ansvarar för att gruppsammansättningen optimeras utifrån målet med gemensamt lärande, varför inga önskemål kring grupptillhörighet tas emot.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar.

Ansvarig

Specialistkollegiementorerna är erfarna specialistpsykologer med olika funktioner inom VGR. Kursansvarig är Åsa Gustavsson, regionutvecklare/studierektor STP, Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin.

Vid frågor kontakta regionutvecklare/studierektor STP Åsa Gustavsson.

Mer om ämnet

På Sveriges psykologförbunds hemsida hittar du mer information om specialistordningen, det är också där du ansöker om att bli antagen till specialistutbildningen för psykologer.

Psykologförbundets hemsida

För att se vilka kurser inom specialistutbildningen som VGR anordnar besök utbildningsenheten för psykologer.

Utbildningsenheten för psykologer

På kompetensrådet för psykologers hemsida får du information om VGR:s PTP-program och mer strategiska frågor som Kompetensrådet arbetar med.

Kompetensrådet för psykologer

Vill du läsa mer om psykologers karriärmöjligheter inom VGR läs karriärutvecklingsmodellen för psykologer.

Karriärutvecklingsmodell för psykologer

Åsa Gustavsson

Studierektor STP
Telefonnummer

Helena Bergkvist

Koordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-29 08:09