Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistutbildning för Psykologer - Introduktionskurs

Kursen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog inom Västra Götalandsregionen och ska börja din specialisering. Kursen är en obligatorisk del av specialistutbildningen och ger grunden för fortsatt specialisering inom alla specialistområden. Du behöver vara antagen till specialistordningen via Psykologförbundet.

Tillsammans med Sveriges Psykologförbund bjuder Västra Götalandsregionen för tredje gången in till Introduktionskurs inom specialistutbildningen för psykologer. Kursen har 30 platser och vänder sig i första hand till dig som är anställd inom Västra Götalandsregionen. I mån av plats kan det även finnas möjlighet för psykologer som arbetar på annan arbetsplats att delta i kursen. Förutom att ge dig specialistkunskap och behörighet att fortsätta din specialisering så ger denna kurs dig också kunskap om Västra Götalandsregionen och jämlikt och personcentrerat arbetssätt. Introduktionskursen är obligatorisk och inleder specialistutbildningen. Den är gemensam för samtliga specialistområden och lägger grunden för fortsatt arbete i specialistkollegiet.

Syftet med kursen är att arbeta med och fördjupa kunskapen om professionens gemensamma förutsättningar i form av ramar och etiska och juridiska betingelser, samt att fördjupa psykologens professionella förhållningssätt och utveckla yrkesrollen till specialist.

Om utbildningen

Innehåll

Kursen ger kunskap om:

  • etik
  • lagar och förordningar
  • professionsfrågor 
  • specialistrollen
  • organisatorisk och professionell självreflektion
  • VGR-kunskap
  • jämlikt och personcentrerat arbetssätt

Utbildningsform och material

Utbildningen består av eget arbete i verksamhet och inläsning av material, kursdagar med föreläsningar och gruppreflektioner, samt en avslutande examinationsdag. Möjlighet till virtuell coachning finns efter kursdagarna.

Kursdagar är den 28 - 31 januari 2019 samt Examinationsdag 3, 4 eller 5 april. Du deltar alltså i en av de tre angivna examinationsdagarna. Vid ansökan har man möjlighet att ange önskemål om dag. Kursdagarna börjar den 28 januari 9.30 med kaffe och smörgås och slutar den 31 januari kl. 16.30. Övriga tider se kommande schema, efter anmälan.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i avslutningsseminariet med ett arbetspapper enligt ovan samt diskussionsinledning till en kurskamrats arbete. Samtliga arbetspapper i den egna seminariegruppen ska vara väl genomlästa. För att bli godkänd behöver du också göra uppgifter i din hemverksamhet innan och under kursens gång. Obligatorisk närvaro på alla kursdagar.

Vi använder oss av VGR:s Lärplattform där artiklar och läsanvisningar för kursen läggs ut i samband med att kursen startar. Alla föreläsares material kommer också att finnas på Lärplattformen.

Kurslitteratur är:
- Brante, T. (2014). Den professionella logiken. Stockholm: Liber
- Lindsay, G., Koene, C., Øvreeide, H., Lang,F. (2008). Ethics for European Psychologists: BPS Blackwell.

Utbildningslängd

Kursen startar i och med att Lärplattformen öppnar den 3 december då du förväntas göra uppgifter individuellt och i samarbete med din chef, sedan kommer fyra kursdagar i januari 2019. Sedan har du cirka två månader på dig för inläsning av litteratur och författande av ett arbetspapper samt för att genomföra en föreläsning om juridik i din verksamhet.

Plats

Göteborg

Avgift

12 000 kr (exklusive moms). I priset ingår kaffe och lunch.

Vid avbokningar efter 6 november 2018 utgår halva kursavgiften om inte kursansvariga kan fördela platsen till annan deltagare inom regionen.

Ansvarig

Föreläsare är Kerstin Twedmark, specialist i arbets- och organisationspsykologi och Kristina Taylor, ordförande i etikrådet samt Eva-Britt Zetterström utredare från Koncernavdelning ärendesamordning och kansli. Medverkar gör även Katarina Malmqvist, regional studierektor PTP och ordförande i Kompetensrådet för psykologer i VGR. Kursansvarig är Åsa Gustavsson, regionutvecklare/regional studierektor STP, Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin.

Vid frågor kontakta regionutvecklare/studierektor STP Åsa Gustavsson.

Ansökan

Ansökan stängd.

Nästa planerade kursstart för introduktionskurs är december 2019.

Mer om ämnet

På Sveriges psykologförbunds hemsida hittar du mer information om specialistordningen, det är också där du ansöker om att bli antagen till specialistutbildningen för psykologer:

Psykologförbundets hemsida 

Hos Utbildningsenheten för psykologer går det se vilka kurser inom specialistutbildningen som VGR anordnar:

Utbildningsenheten för psykologer

På Kompetensrådet för psykologers hemsida får du information om VGR:s PTP-program och mer strategiska frågor som Kompetensrådet arbetar med:

Kompetensrådet för psykologer hemsida

Det går också läsa mer om psykologers karriärmöjligheter inom VGR:

Karriärutvecklingsmodell för psykologer

Åsa Gustavsson

Studierektor STP
Telefonnummer

Helena Bergkvist

Koordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-05-16 13:53