Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trauma Nurse Core Course (TNCC®)

Traumautbildningen vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom traumasjukvården i Västra Götalandsregionen.

Syftet med TNCC är att ge grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter samt att skapa en standardiserad gemensam kunskapsbas som grund för omvårdnad inom trauma.

TNCC är en traumautbildning som i första hand riktar sig till sjuksköterskor. Andra personalkategorier, till exempel undersköterskor, är välkomna att delta som auskultanter under utbildningens två första dagar. Utbildningsdeltagare bör ha minst sex månaders erfarenhet av akutvård och/eller traumavård.

TNCC är en del av och baseras på samma koncept som de internationella traumautbildningarna för läkare (ATLS) respektive ambulanssjuksköterskor/ ambulanssjukvårdare (PHTLS) och innehållet är detsamma oavsett var i världen utbildningen hålls. Kvalitetssäkring sker genom utvärdering efter varje utbildning, både av instruktörer och av utbildningen i sin helhet.

TNCC ägs av Emergency Nurses Association (ENA). Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma (RST) innehar licensen för Sverige. TNCC-fakulteten vid Södra Älvsborgs Sjukhus samt TNCC-fakulteten vid NU-sjukvården bedriver TNCC-verksamheten med tillstånd av RST.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen fokuserar på traumaomhändertagandet under den första timmen efter trauma och innefattar följande:

  • Att strukturerat undersöka och omhänderta traumapatient utifrån ATLS-principen
  • Att snabbt identifiera livshotande tillstånd och skador
  • Att identifiera och prioritera nödvändiga åtgärder utifrån dessa livshotande tillstånd
  • Att fortlöpande utvärdera insatta åtgärder och behandlingar
  • Att identifiera övriga tillstånd och skador relaterat till traumat
  • Att individuellt planera och prioritera kommande vårdbehov för traumapatienten

Upplägg och material

Under två dagar varvas teoretiska föreläsningar med praktiska övningar. Den tredje dagen examineras deltagarna med ett skriftligt prov samt ett praktiskt prov av initialt omhändertagande av traumapatient. Undersköterskor och övriga auskultanter deltar inte dag 3 och genomför således inte examinationen.

Senast sex veckor före utbildningsstart skickas en kursbok med 24 kapitel till deltagarna. Boken ska instuderas innan utbildningen börjar och ett pretest medföljer som stöd för instuderingen.

Godkänd examen resulterar i ett internationellt certifikat för TNCC. För att erhålla det internationella certifikatet krävs godkänt praktiskt prov och godkänt skriftligt prov med 80 % korrekta svar samt att aktivt ha medverkat vid samtliga praktiska övningar.

Utbildningslängd

Sjuksköterskor: Tre dagar

Undersköterskor/övriga auskulanter: Två dagar

Datum och ansökan

Trollhättan 2020-03-04 - 2020-03-06

Borås 2020-03-23 - 2020-03-25

När ansökningstiden har gått ut görs ett urval för att spegla Västra Götalandsregionen och du får besked om du har blivit antagen eller inte. Ledningen för utbildningen ansvarar för den slutliga sammansättningen. 

Avgift

För sjuksköterskor: 4 500 kr

För undersköterskor/auskultanter: 2 000 kr

Ansvarig

TNCC-fakulteten, SÄS/VGR: fakultetsledare Anne Flodén

NU-sjukvården: vårdutvecklare Anders Johansson, NÄL

Mer om ämnet

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma

Nationell trauma strategi på Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Traumas hemsida

Anne Flodén

TNCC-fakultetsledare SÄS/VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anders Johansson

Vårdutvecklare/AIB/Stab
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-07-06 13:32