Trauma

Utbildningen vänder sig i första hand till psykiatriker i Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och psykiatriker utanför VGR är välkomna. VGR:s årliga fortbildning inom specialiteten psykiatri är en del i att säkerställa specialistens möjlighet att bibehålla och vidareutveckla sin kompetens som psykiatriker.

Som läkare måste du fortsätta att utveckla din kompetens under hela karriären. Kompetenta läkare är en förutsättning för hög kvalitet i hälso- och sjukvården och för att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Läkares fortbildning under hela yrkeslivet, efter uppnådd specialistkompetens, är därför en nödvändighet för att bibehålla och utveckla den svenska hälso- och sjukvården.

Om utbildningen

Innehåll

Fortbildningsdagarna innehåller aktuell forskning och hur man praktiskt arbetar inom fortbildningsdagens tema kopplat till nationella och regionala riktlinjer där det är tillämpligt.

Utbildningsform och material

Dagen innehåller föreläsningar och falldiskussioner.  

Utbildningslängd

En dag

Datum och anmälan

Anmälan 2019-05-08 sista anmälningsdag 2019-04-17

Plats

Göteborg

Avgift

850 kr

Ansvarig

Regional studierektor Denada Aiff

Mer om ämnet

Kunskapsstöd för psykisk hälsa

Pethra Zollfrank

Handläggare, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering, psykiatri
Senast uppdaterad: 2019-01-25 15:44