Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 1. Bedömning och bemötande

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer som i sin kliniska vardag möter människor med psykisk ohälsa. Kursen kan användas som motsvarande en specialistkurs inom Psykologförbundets specialistordning (förutsatt kommande ackreditering) eller som vidareutbildning/fördjupning för den som har minst fem års erfarenhet eller för den som redan är specialist.

Kursen är en första del av en större helhet där Kurs 2, med mer fokus på behandling av traumarelaterad problematik, planeras starta igen våren 2021.

Kursen syftar till att deltagaren efter kursen ska känna sig tryggare i att möta och erbjuda vård till patienter som upplevt trauma och som uppvisar traumarelaterad problematik. Verksamhetsnyttan utgörs av att patienter med traumarelaterad problematik upptäcks och behandlas i ett tidigt skede.

Om utbildningen

Innehåll

Kursen behandlar området psykologiska trauman och förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande av traumarelaterade symtom, upptäckt och bedömning av traumarelaterad problematik samt en översikt gällande effektiva behandlingsinsatser vid traumatisering hos barn och vuxna. 

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • använda bedömningsinstrument för kartläggning och som del av diagnostisering av traumarelaterade symtom samt bedöma vårdnivå
  • problematisera hur traumarelaterade symtom kan samvariera med andra diagnoser
  • ge psykoedukation kring traumarelaterad problematik och använda stabiliserande tekniker anpassat för olika åldersgrupper 
  • ge rådgivning och konsultation till externa aktörer, till exempel skola, arbetsförmedling och socialtjänst inom området trauma och traumarelaterad problematik
  • beskriva särskilt utsatta gruppers behov av anpassning (transkulturella aspekter, tortyrrelaterad PTSD, funktionsvariationer med mera)
  • beskriva organisatoriska förutsättningar för traumafokuserat arbete (självomhändertagande tekniker ingår).

Upplägg och material

Kursens genomförande baseras på blandat lärande med utgångspunkt i lärplattformen, fem kursdagar med föreläsningar och workshops samt eget arbete i klinisk verksamhet. Stort fokus kommer vara på övning av färdigheter.  

Utbildningslängd

Kursen pågår mellan den 17 september och den 12 december 2019, med 5 gemensamma kursdagar inklusive workshops och examination. Datum för de gemensamma kursdagarna är 16-17 oktober, 14 november, 5 december samt 12 december.

I kursen ingår även att göra en bedömning i klinisk verksamhet samt studier på egen hand med hjälp av kursens lärplattform.

Datum och ansökan

Ansökan har stängt.   Ny kursstart planeras våren 2021.

Plats

Göteborg

Avgift

12 500 kr exklusive moms. Avbokning ska ske senast 2019-06-01, annars tas hela kursavgiften ut om inte behörig ersättare kan hittas.

Ansvarig

Utbildningsenheten för psykologer - en del av VGR Akademin

Kursansvariga: Marja Onsjö och Tina Camitz

Examinator: Lars Trenning

Mer om ämnet

Kursplan Traumatisering och traumarelaterad problematik. Kurs 1 Bedömning och bemötande.pdf

Hos Utbildningsenheten för psykologer går det se vilka kurser inom specialistutbildningen som VGR anordnar:

Utbildningsenheten för psykologer

Åsa Gustavsson

Regional studierektor STP
Ikon för telefonnummer
[Missing text '/kiv/phonenumber' for 'Swedish']

Helena Bergkvist

Koordinator
Ikon för telefonnummer
[Missing text '/kiv/phonenumber' for 'Swedish']
[Missing text '/common/updated' for 'Swedish']: 2019-04-16 16:39