Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 2. Behandling, vuxna

Kursen är en specialistkurs för psykologer inom området evidensbaserad traumafokuserad behandling. Deltagaren ska under och efter kursen kunna erbjuda behandling till patienter som uppvisar traumarelaterad problematik. Handledning utgör en stor del av innehållet.

Målgruppen är STP-psykologer. Kursen är även öppen att söka för specialistpsykologer och erfarna leg. psykologer.

Kursen är ackrediterad som en av sex specialistkurser och räknas som fördjupningskurs inom specialiseringarna Klinisk vuxenpsykologi och Psykologisk behandling/psykoterapi.

Om utbildningen

Syfte och innehåll

Uppskattningsvis 20 – 30 % av personer som upplevt trauma utvecklar besvär av den omfattning att det klassificeras som posttraumatisk stress (PTSD). Livstidsprevalensen för PTSD i en svensk befolkningsstudie uppskattades till 6 %. PTSD är ett tillstånd som medför svårt psykiskt lidande och förhöjd suicidrisk. Forskning visar att många patienter som söker vård utifrån andra sökorsaker kan ha oupptäckt PTSD som förhindrar och/eller försvårar framgångsrika behandlingsresultat. Kursens förväntas leda till en ökning av evidensbaserad psykologisk behandling för personer med traumarelaterad problematik. Efter avslutad kurs ska deltagaren bland annat kunna planera och genomföra traumafokuserad behandling med betoning på Prolonged exposure (PE). Deltagare ska även kunna anpassa och genomföra behandling utifrån särskilt utsatta gruppers behov.

För mer information om lärandemål, examination och kurslitteratur se fullständig kursplan:

Kursplan Traumatisering och traumarelaterad problematik.pdf

Upplägg

Kursen omfattar 6 kurs- /handledningsdagar och stort fokus är på övning av färdigheter.  Kursen förutsätter att deltagaren i sin kliniska vardag har möjlighet att arbeta med traumafokuserad behandling. Kursen genomförs under två terminer under lägre fart för att underlätta uppgifter och arbete i klinik.

Datum och plats

Kursen startar med uppgifter på Lärplattformen den 27 januari 2020. Kursen löper över två terminer.

Kursdagar/handledningsdagar är 26 februari (9-16), 26 mars (halvdag), 27 april (halvdag), 28 maj (9-16), 10 september (halvdag), 15 oktober (9-16), 19 november (halvdag) och 3 december (9-16). Ytterligare datum och platser för handledning kan tillkomma beroende på antalet deltagare/handledningsgrupper. Alla platsbundna kursaktiviteter sker på VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda.

Antagning

För tillträde till kursen krävs följande:

  • legitimation som psykolog,
  • minst 2 års yrkeserfarenhet som leg. psykolog,
  • en klinisk vardag som innefattar behandlingsuppgifter med patienter med traumaproblematik,
  • godkänt resultat på specialistordningens introduktionskurs eller minst 5 års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete efter legitimation,
  • godkänt resultat på kursen Traumatisering och traumarelaterad problematik kurs 1. Bedömning och bemötande. Kravet på godkänt resultat på kurs 1 kan även uppfyllas genom uppvisande av kompetens eller kvalifikation som kursledningen bedömer som motsvarande.

Vid fler behöriga sökande än antal platser (10) genomför kursledningen ett urval baserat på spridning och yrkeserfarenhet. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få ansökningar.

Ansökan har stängt.

Sista ansökningsdatum är 2019-11-15 och antagningsbesked skickas ut senast 2019-11-25. Avbokning ska ske senast 2019-12-09, annars tas hela kursavgiften ut.

Avgift

Kursavgiften är 12 300 kr. I priset ingår lunch och fika. Faktura skickas i samband med att kursen startar. I mån av plats ges även tillträde till anställda hos andra arbetsgivare än Västra Götalandsregionen. Då gäller följande kursavgifter:

För anställda hos arbetsgivare med vårdavtal med VGR: 13 500 kr

För anställda hos övriga arbetsgivare: 14 100 kr

Utbildare

Kursansvarig och handledare är Tina Camitz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Examinator är Lars Trenning, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, Kris- och traumamottagningen, Region Hälsan.

Ytterligare föreläsare/handledare kan tillkomma.

Mer om ämnet

Utbildningsenheten för psykologer - en del av VGR Akademin

Joakim Olausson

Utbildningsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helena Bergkvist

Utbildningskoordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Åsa Gustavsson

Studierektor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Tina Camitz

Kursansvarig
Senast uppdaterad: 2020-06-08 13:17