Episerver för den interna webben

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med den interna webben på Västra Götalandsregionens webbplatser.

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om hur du skapar och utformar sidor med text, länkar och bilder. Du får också lära dig hur du kan underhålla innehåll, till exempel puffar, formulär och nyhetslistningar, och hur du strukturerar innehållet för enkel navigering. Efter utbildningen kommer du att kunna hantera och underhålla din webbplats.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen genomförs i gamla Episerver CMS. Säkerställ vilken version av Episerver du har innan du anmäler dig.

Strukturen i Episerver

 • Verktygsfält
 • Knappar och symboler
 • Olika flikar
 • Favoriter
 • Trädstrukturen

Skapa sidor

 • Verktygsfält
 • Fält att fylla i
 • Förhandsgranska
 • Publicera
 • Spara
 • Hur bör man skriva

Skapa länkar

 • Till andra sidor
 • Till andra webbplatser
 • E-postlänkar

Infoga bilder

 • ImageVault
 • Bearbetning av bilder
 • Externa bilder

Infoga dokumenthemsida

 • Infoga
 • Redigera

Utbildningsform och material

Utbildningen genomförs i datasal och varvar genomgångar med praktiska övningar. För att stödja fortsatt lärande samt få möjlighet att ta del av riktlinjer finns bra internt stöd, bland annat i webbhandboken. Utbildaren visar hur stödet kan användas i det dagliga arbetet.

Utbildningslängd

En halvdag

Datum och anmälan

Anmälan förmiddag 2018-11-22 sista anmälningsdag 2018-11-07

Plats

Göteborg

Avgift

1 150 kr

Ansvarig

Folkuniversitetet

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

För att kunna logga in i Episerver krävs en behörighet på användarens VGR AD-konto. Ansökan om detta sker av behörig beställare via beh.vgregion.se. Behörigheten tilldelas sedan av VGR IT:s behörighetsadministration.

Åsa Blixberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-11-02 13:04