Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Språkombud

Utbildningen vänder sig till dig inom hälso- och sjukvården som vill bli språkombud och vara med och bidra till att göra din verksamhet till en språkutvecklande och språkmedveten arbetsplats.

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) finns ett flertal medarbetare med såväl utländsk legitimationsutbildning som annan utbildning inom hälso- och sjukvård och där tillräcklig kompetens i svenska språket har en central betydelse för deras yrkesutövande och en välfungerande verksamhet.

Ett språkombud är en kollega som bidrar till att göra verksamheten till en språkutvecklande och språkmedveten arbetsplats och som stöttar kollegor som har svenska som andraspråk och kollegor med läs- och skrivsvårigheter (bland annat dyslexi). Språkombudet öppnar också upp för en samsyn på en mångfaldig arbetsplats genom att sätta fokus på till exempel interkulturella aspekter, tydlig kommunikation och att medvetandegöra vad som är svårt i svenska språket. Språkombudet får kunskap för att tillsammans med chefen kunna skapa en handlingsplan som strukturerar och vidareför arbetet med att göra arbetsplatsen inkluderande. Arbetet kan bland annat leda till bättre arbetsmiljö, en mer attraktiv arbetsplats för nya medarbetare och bättre patientsäkerhet.

Om utbildningen

Innehåll

Exempel på utbildningsinnehåll:

  • Interkulturell kommunikation
  • Öppna upp för språkutvecklande arbetsplats
  • Vad är svårt i svenska språket?
  • Språkstimulerande övningar
  • Skrift- och samtalspraktiker
  • Arbetsplatslärande
  • Reflektionsmodeller
  • Nyanser i språket
  • Språkliga missförstånd
  • Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter

Upplägg och material

Språkombudsutbildningens upplägg är så kallat blandat lärande som bygger på fysiska träffar och webb-delar. I utbildningen ingår också de uppdrag som det blivande språkombudet ska göra på arbetsplatsen och tillsammans med chefen. Material delas ut på första kursdagen.

Utbildningslängd

Fyra utbildningsdagar under en period på cirka fyra månader. Det behövs också minst 8 timmar utöver utbildningsdagarna för att gå igenom webbutbildningar och göra uppgifter och uppdrag.

Datum och plats

Utbildningsdag 1:  9 september 2020
Utbildningsdag 2: 15 oktober 2020
Utbildningsdag 3: 12 november 2020
Utbildningsdag 4: 14 december 2020

Plats: Skövde

Utbildningsdag 1: 16  september 2020
Utbildningsdag 2: 22 oktober 2020
Utbildningsdag 3: 19 november 2020
Utbildningsdag 4: 16 december 2020

Plats: Göteborg

Utbildningsdag 1: 23 november 2020
Utbildningsdag 2: 17 december 2020
Utbildningsdag 3: 21 januari 2021
Utbildningsdag 4:  3 mars 2021

Plats: Vänersborg

Utbildningsdag 1: 11 januari 2021
Utbildningsdag 2:  4 mars 2021
Utbildningsdag 3: 14 april 2021
Utbildningsdag 4: 20 maj 2021

Plats: Borås

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av medel ur Omställningsfonden.

Ansvarig

VGR Folkhögskolors språkteam, Västra Götalandsregionens Folkhögskoleförvaltning.

Det är VGR Folkhögskolors språkteam som utbildar till språkombud. Konceptet språkombud ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Anmälan

Anmälan görs till Sören Vad, studierektor, VGR Folkhögskolors språkteam

Mer om ämnet

Mer information om VGR:s språkteam

Søren Haahr Vad

Studierektor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-11-27 10:40