Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chefer och ledare

Utbildningar

 • Utbildningen vänder sig främst till dig som chef, men kan med fördel genomföras även av medarbetare eller av chef och medarbetare tillsammans. Inga förkunskaper krävs.

 • Utbildningen vänder sig främst till dig som chef, men kan med fördel genomföras även av medarbetare eller av chef och medarbetare tillsammans. Inga förkunskaper krävs.

 • Utbildningen vänder sig främst till dig som chef, men kan med fördel genomföras även av medarbetare eller av chef och medarbetare tillsammans. Inga förkunskaper krävs.

 • Utbildningen vänder sig till dig som vill öka din medvetenhet om dig själv som chef i förhållande till dina medarbetare. Du har erfarenhet att vara chef över chefer med minst tre års erfarenhet. Under utbildningen arbetar du med att stärka din förmåga att göra nödvändiga förändringar till nytta för att bli en mer samlad koncern.

 • Utbildningen vänder sig till dig som vill öka din medvetenhet om dig själv som chef i förhållande till dina medarbetare. Du har erfarenhet att vara chef över chefer med minst ett års erfarenhet. Under utbildningen arbetar du med att stärka din förmåga att göra nödvändiga förändringar till nytta för att bli en mer samlad koncern.

 • Programmet riktar sig till dig, första linjens chef med totalansvar för verksamhet, personal och ekonomi samt med cirka ett års erfarenhet av chefskap. Här får du grundläggande teorier, kunskap och träning med fokus att leda och utveckla din verksamhet. Höja din medvetenhet om dig själv i samspel med dina medarbetare. Ökad insikt om olika handlingsalternativ och förmågan att agera utifrån medvetna val i ledarskapet.

 • Programmet riktar sig till dig med totalansvar för verksamhet, personal och ekonomi, första linjens chef med cirka tre års erfarenhet av chefskap. Här får du fördjupade teorier, kunskap och träning med fokus på aktivt ledningsgruppsarbete och möjlighet att utveckla din verksamhet. Öka din medvetenhet om dig själv i samspel med dina medarbetare. Ökad insikt om olika handlingsalternativ och förmågan att agera utifrån medvetna val i ledarskapet.

 • Programmet riktar sig till medarbetare i VGR som har intresse av och förutsättningar för ett framtida chefsuppdrag. Sedan flera år arbetar Västra Götalandsregionen aktivt och systematiskt med att identifiera blivande chefer och genom Chefkandidatprogrammet förbereda dem för chefsrollen. I urvalsprocessen ingår identifiering och intervju av lokalt HR samt Identifierings Assessment Center (IAC).

 • Den 8 oktober arrangerades 2020 års regiongemensamma chefsdag - ett halvdagsprogram på temat "VGR - den smarta regionen". På den här sidan kan du ta del av dagen i efterhand.

 • Utbildningen riktar sig till både dig som är chef och till dig som inte har ett formellt chefsansvar. Du kan vara ny i din roll eller ha en längre tids erfarenhet i att coacha, det finns något nytt att lära för alla. Det behövs inga förkunskaper. Du kan t ex arbeta som chef, teamledare, projektledare, controller, utvecklingsledare, coach, verksamhetsutvecklare eller inom HR mm.

 • Det kvalificerade ledarskapsprogrammet vänder sig till chefer på alla nivåer och har tagits fram i samarbete mellan Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Du kan välja att genomföra delkurserna separat eller att kombinera kurserna till en magister-/masterexamen i ämnet Ledarskap i offentlig verksamhet (LiOV). Kursutbudet kan skilja sig åt från år till år beroende på organisationernas kompetensutvecklingsbehov.

 • Utbildningen vänder sig till chefer och syftet är att chefen ska få kunskap i vad sexuella trakasserier är, varför det sker och hur det kan motverkas.

 • Utbildningen Hälsofrämjande schemaläggning vänder sig till dig som medarbetare eller chef som arbetar oregelbundna tider, natt eller helg. Inga förkunskaper krävs.

 • Introduktionsprogrammet för nya chefer riktar sig till nytillträdda chefer i Västra Götalandsregionen. Under två dagar får nya chefer möjlighet att träffas, ta del av varandras erfarenheter, knyta kontakter och därmed successivt stärka VGR som organisation och arbetsgivare.

 • Utbildningen vänder sig i första hand till chefer. Syftet är att ge chefen en övergripande förståelse av karriärutvecklingsmodellen och hur den kan stötta chefen i arbetet med att förbättra verksamhetens kompetensförsörjning.

 • Utbildningen vänder sig till chefer och HR-medarbetare i Västra Götalandsregionen.

 • Utbildningen vänder sig till dig som är chef/ledare och är intresserad av hur du genom ditt ledarskap kan utveckla dina anställda.

 • Utbildningen riktar sig till dig som är chef/ledare är intresserad av ledarskaps- och individutveckling och som vill bli effektivare i din roll.

 • Kandidatprogrammet vänder sig till första linjens chefer med potential, förutsättningar och motivation att ta sig an ett större chefsuppdrag som andra linjens chef. Programmet leds av Koncernkontoret och bedrivs i internatform.

 • Syftet med Mentorprogrammet är att skapa förutsättningar för chefer att utveckla sitt ledarskap genom utbyte av kunskap och erfarenheter. Programmet skapar också möjligheter att dela och hitta nya synsätt samt att bygga chefsnätverk.

Senast uppdaterad: 2019-11-25 09:43