Chefer och ledare

Utbildningar

Utbildningen vänder sig till dig som är chef/Heromarapportör och arbetar aktivt i Heroma.

Det avancerade chefsprogrammet är ett utvecklingsprogram för dig som är en erfaren 2:a linjens chef (chef som leder chefer). Du känner behov av ett lyft och nya perspektiv på uppdraget och på dig själv, mer än det som ryms i vardagens möten och andra utvecklingsdagar. Du söker en grupp likasinnade kollegor i VGR och en kreativ programform. Programmet är ett led i regionens ambition att erbjuda skräddarsydd utveckling för våra chefer och ledare på olika nivåer.

För att hitta de medarbetare som har intresse av och förutsättningar för ett framtida chefsuppdrag arbetar Västra Götalandsregionen sedan flera år aktivt och systematiskt med att identifiera blivande chefer och att genom ett Chefkandidatprogram förbereda dem för vad chefsrollen innebär. I urvalsprocessen ingår nominering och Identifierings Assessment Center (IAC).

Det kvalificerade ledarskapsprogrammet vänder sig till chefer på alla nivåer och har tagits fram i samarbete mellan Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Du kan välja att genomföra delkurserna separat eller att kombinera kurserna till en magister-/masterexamen i ämnet Ledarskap i offentlig verksamhet (LiOV). Kursutbudet kan skilja sig åt från år till år beroende på organisationernas kompetensutvecklingsbehov.

Som ett stöd för chefer i sitt ledarskap erbjuder Västra Götalandsregionen ett utvecklingsprogram för första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar. För att ha god behållning av programmet bör du ha några års erfarenhet av chefskap, vara nyfiken på dina egna resurser som ledare och vilja reflektera över dig själv som ledare.

Utbildningen vänder sig till chefer och syftet är att chefen ska få kunskap i vad sexuella trakasserier är, varför det sker och hur det kan motverkas.

Utbildningen Hälsofrämjande schemaläggning vänder sig till dig som medarbetare eller chef som arbetar oregelbundna tider, natt eller helg. Inga förkunskaper krävs.

Introduktionsprogrammet för nya chefer riktar sig till nytillträdda chefer i Västra Götalandsregionen. Under två dagar får nya chefer möjlighet att träffas, ta del av varandras erfarenheter, knyta kontakter och därmed successivt stärka VGR som organisation och arbetsgivare.

Kandidatprogrammet vänder sig till första linjens chefer med potential, förutsättningar och motivation att ta sig an ett större chefsuppdrag som andra linjens chef. Programmet leds av Koncernkontoret och bedrivs i internatform.

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer. Syftet är att ge chefen en övergripande förståelse av karriärutvecklingsmodellen och hur den kan stötta chefen i arbetet med att förbättra verksamhetens kompetensförsörjning.

Utbildningen vänder sig till chefer, projektledare och arbetsledare som leder eller kommer att leda team, grupper och/eller arbetslag.

Utbildningen vänder sig till chefer och HR-medarbetare i Västra Götalandsregionen.

Utbildningen riktar sig till dig som är första linjens chef eller verksamhetschef inom hälso- och sjukvården.

Syftet med Mentorprogrammet är att skapa förutsättningar för chefer att utveckla sitt ledarskap genom utbyte av kunskap och erfarenheter. Programmet skapar också möjligheter att dela och hitta nya synsätt samt att bygga chefsnätverk.

Utbildningen vänder sig till dig som är chef i Västra Götalandsregionen och som behöver känna till rekryteringsprocessen. Du behöver inte ha någon erfarenhet av att rekrytera sedan tidigare. Målet är att du ska känna dig trygg i att rekrytera dina nya medarbetare i framtiden.

Senast uppdaterad: 2018-10-04 08:17