Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Att leda chefer med mod och tillit

Utbildningen vänder sig till dig som vill öka din medvetenhet om dig själv som chef i förhållande till dina medarbetare. Du har erfarenhet att vara chef över chefer med minst ett års erfarenhet. Under utbildningen arbetar du med att stärka din förmåga att göra nödvändiga förändringar till nytta för att bli en mer samlad koncern.

Västra Götalandsregionen vill bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För att lyckas behöver vi de bästa cheferna med rätt organisatoriska förutsättningar. Att leda chefer med mod och tillit utvecklar chef över chefers kunskaper i att göra skillnad i VGR. Programmet är grundat och utvecklat utifrån: Chef i VGR- vår chefsfilosofi och chefskriterierna. 

Om utbildningen

Målgrupp

Programmet riktar sig till chef över chefer med totalansvar för verksamhet, personal och ekonomi med cirka 1 års erfarenhet av att vara chef över chefer.

Syfte

 • öka chefernas kunskap att bidra till att VGR blir en mer samlad koncern med kraft att driva och genomföra nödvändiga förändringar för att nå våra strategier och mål 
 • öka medvetenheten om sig själv i samspel med sina medarbetare och i sin funktion som chef över chef i VGR
 • öka insikten i olika handlingsalternativ samt medvetna val i sitt ledarskap
 • öka tryggheten och modet i sin roll att utöva ett mer tillitsbaserat och hälsofrämjande ledarskap
 • öka kunskapen om hur man skapar rätt förutsättningar för sin ledningsgrupp

Innehåll

 • ökad kunskap i att utveckla verksamhetens kultur och strukturökad kunskap i att leda chefer och ledningsgruppsarbete
 • ökad kunskap i att formulera chefsuppdraget för sina underställda chefer genom en  mer tillitsbaserad styrning och ledning
 • ökad kunskap i att skapa rätt organisatoriska förutsättningar för en effektiv verksamhet
 •  i en komplex organisation med många professioner och intressenter
 • ökad kunskap i att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten
 • ökad förmåga att hantera dilemman i ”mellanchefskapet” och det operativa kontra  strategiska perspektivet

Utbildningsform 

Programmet är processinriktat och varvar teoretiska inslag med praktisk tillämpning. Arbetet under programmet bygger på hög interaktivitet och deltagarna förväntas göra hemuppgifter mellan modulerna. Deltagarna kommer arbeta i lärgrupper.
Programmets utformning förutsätter ett aktivt deltagande och närvaro vid alla tillfällen. 

Utgångspunkten är ”personlig, men inte privat”, vilket innebär öppenhet och engagemang från deltagarna. Alla deltagare är chef över chefer i VGR och det är ledarskapet som förenar.

Anmälan och urval

Kandidat nomineras av närmaste chef till förvaltningens HR-avdelning som gör en prioriterad förvaltningsgemensam nominering till programmet.

Urvalet kommer att göras utifrån att få en bra mix i grupperna baserat på förvaltning/bolag/kön/erfarenhet som chef över chef med mera.

Sista dag för nominering: 21 augusti 2020.

Programmet har plats för 16 deltagare.

Utbildningslängd

Totalt 8 dagar som pågår under cirka 6 månader fördelat på tre internat samt en endagsmodul. 

Datum

Modul 1: Dina förutsättningar: 2-4/11, 2020

Modul 2: Du gör skillnaden: 3-4/12, 2020 

Modul 3: Du som god företrädare: 11-12/2, 2021

Modul 4: Du och din verksamhet med fokus framåt: 24/3, 2021

Plats

Göteborg

Avgift

22.000 kr/deltagare. Då ingår kurskostnad, mat och boende. Avgiften betalas via internfaktura av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen. Resekostnaden betalas av den egna förvaltningen. 

Ansvariga

Programägare: 
Niklas Thorell Sjöström, VGR, Koncernkontoret, Koncernstab HR, Chefsförsörjning
Mobil: 0705-857532
E-post: niklas.sjostrom@vgregion.se

Programansvariga
Anna Bjarnegård Sellius, Intern kursledare VGR, Koncernkontoret
Mobil: 0768-366186
E-post: anna.bjarnegard.sellius@vgregion.se

Margareta Bogren, VGR, Utbildningssamordnare
E-post: margareta.bogren@vgregion.se

Externa kursledare från Human Resource AB
Malin Sjöberg och Annika Ambjörnsson

Mer om ämnet

Kort presentation av programmet

Senast uppdaterad: 2020-07-07 09:25