Avancerade chefsprogrammet

Det avancerade chefsprogrammet är ett utvecklingsprogram för dig som är en erfaren 2:a linjens chef (chef som leder chefer). Du känner behov av ett lyft och nya perspektiv på uppdraget och på dig själv, mer än det som ryms i vardagens möten och andra utvecklingsdagar. Du söker en grupp likasinnade kollegor i VGR och en kreativ programform. Programmet är ett led i regionens ambition att erbjuda skräddarsydd utveckling för våra chefer och ledare på olika nivåer.

Under ett drygt halvår stödjer och utmanar deltagarna varandra i att öka sin måluppfyllelse och utvecklas som chef och ledare. Programmet ska fungera som ett stöd i chefens arbete och ge tillfälle att fördjupa frågor och få dem belysta ur fler perspektiv än vad vardagen erbjuder, för att hitta nya öppningar och vägar framåt. Gruppen blir varandras resurs tillsammans med programmets handledare. Här blir utrymme att reflektera, resonera, få feedback, få stöd och att pröva sina tankar ihop med andra.

Om utbildningen

Innehåll

Programmets övergripande mål avser flera nivåer: organisation, grupp och individ.

  • Stärka förmågan att skapa resultat och måluppfyllelse i regionen
  • Stärka förmågan att leda och hantera komplexa dilemman
  • Utveckla sig själv som chef och ledare – för sina egna chefer, för sin ledningsgrupp, för sitt och deras ansvar för helheten
  • Utveckla sitt personliga ledarskap, självinsikten, och förmågan att använda sig själv optimalt
  • Utveckla samarbete/fler nätverk/ benchmarking över organisatoriska gränser

Programmets målformuleringar görs tillsammans med deltagarna vid utbildningsstart för att reflektera de behov som gruppen identifierar.

Utbildningsform och material

Programmet utgår från autentiska och skarpa verksamhetsfrågor (formulerade i din verksamhetsplan eller på annat sätt prioriterade) och dina egna dilemman som chef och ledare.

Utbildningen inleds med en planeringsdag, där även din chef ska delta, samt ett individuellt samtal. Därefter följer fyra internat på två dagar vardera.

Urval

Kandidat nomineras av närmaste chef på särskild nomineringsblankett. Förvaltningens HR-avdelning genomför prioritering av kandidaterna och ansvarar för sammanställning av de nominerade kandidaterna. Urval görs utifrån att få en bra mix i grupperna baserat på förvaltning, bolag, kön med mera.

Kontakta din lokala HR-avdelning för ytterligare information kring anmälan.  

Utbildningslängd

Programmet pågår under cirka 6 månader. En planeringsdag, ett individuellt samtal samt fyra internat à två dagar.

Datum

Under planering. Det första programmet avslutades i augusti 2018.

Avgift

Den subventionerade kostnaden är 16 500 kr/deltagare inklusive internatkostnader, exklusive resekostnader. Avgiften betalas av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen. 

Ansvarig

Robert Green, Koncernkontoret, Koncernstab HR

Mer om ämnet

Chefsutveckling på Chefsplatsen VGR:s intranät

Robert Green

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-29 15:24