Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chef i VGR 2 - Du skapar utveckling

Programmet riktar sig till dig med totalansvar för verksamhet, personal och ekonomi, första linjens chef med ca tre års erfarenhet av chefskap. Här får du fördjupade teorier, kunskap och träning med fokus på aktivt ledningsgruppsarbete och möjlighet att utveckla din verksamhet. Öka din medvetenhet om dig själv i samspel med dina medarbetare. Ökad insikt om olika handlingsalternativ och förmågan att agera utifrån medvetna val i ledarskapet.

Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För att lyckas behöver vi de bästa cheferna med rätt organisatoriska förutsättningar. Chef i VGR – Du skapar utveckling utvecklar första linjens chefer att göra skillnad i VGR.

Om utbildningen

Målgrupp

Programmet riktar sig till första linjens chefer med totalansvar för verksamhet, personal och ekonomi samt med ca tre års erfarenhet av chefskap.

Innehåll

 • ökad förmåga att företräda VGR kopplat till attraktiv arbetsgivare
 • ökad förmåga i praktisk handling att utöva chefskap och ett tillitsorienterat ledarskap
 • ökad förmåga att utveckla den egna arbetsplatsens kultur och struktur
 • ökad förmåga att bidra aktivt i ledningsgruppsarbetet
 • ökad förmåga i att praktisk handling sätta och följa upp mål
 • ökad förmåga i att hantera en komplex organisation med många professioner
 • ökad förmåga att hantera intressenter kopplat till chefsuppdraget
 • ökad förmåga i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och förändringsledning
 • ökad förmåga att i praktisk handling hantera dilemman i chefskapet

Utbildningsform 

I programmet varvas teoretiska inslag med praktisk tillämpning. Programmet kompletteras även med en online-lärplattform där deltagaren får tillgång till kursens upplägg, information samt fördjupande material och övningar.

Arbetet under programmet bygger på hög interaktivitet och deltagarna förväntas göra hemuppgifter mellan modulerna. Deltagarna kommer arbeta i lärgrupper. Programmets utformning förutsätter ett aktivt deltagande och närvaro vid alla tillfällen.

Anmälan och urval

Kandidat nomineras av närmaste chef tillsammans med förvaltningens HR-avdelning. 

Urvalet kommer att göras utifrån att få en bra mix i grupperna baserat på förvaltning/bolag/kön/erfarenhet som chef med mera.

Programmet har plats för 18 deltagare.

Utbildningslängd

6,5 dagar som pågår under ca 4-5 månader fördelat på två internat á två dagar och tre endagsmoduler varav en är halvdag. 

Datum

Vi återkommer så fort vi kan med datum för program 3

 • Modul 1: Mål- och resultatorienterat chefskap: 
 • Modul 2: Värdegrundsbaserat chefskap: 
 • Modul 3: Kommunikativt chefskap: 
 • Modul 4: Utvecklingsorienterat chefskap: 
 • Modul 5: Avslut och summering: (halvdag)

Plats

Göteborg

Avgift

16.000 kr/deltagare. Då ingår kurskostnad, mat och boende. Avgiften betalas via internfaktura av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen. Resekostnaden betalas av den egna förvaltningen. 

Ansvariga

Programägare: 
Robert Green, HR-strateg, Koncernkontoret, Koncernstab HR, Chefsförsörjning
Mobil: 0700-206377
E-post: robert.green@vgregion.se

Programansvariga från Regionservice, Kompetenscentrum:
Lisa Åkerblom, HR-konsult
Mobil: 0700-823985
E-post: lisa.akerblom@vgregion.se

Sofia Herrström, HR-konsult
Mobil: 0700-825656
E-post: sofia.herrstrom@vgregion.se

Margareta Bogren, Utbildningssamordnare från Regionservice
E-post: margareta.bogren@vgregion.se

Programledare från Kommuncoacherna
Annacarin Nilsson, Jenny Andersson samt Karin Bäckström

Senast uppdaterad: 2020-04-21 10:02