Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chefkandidatprogrammet

Programmet riktar sig till medarbetare i VGR som har intresse av och förutsättningar för ett framtida chefsuppdrag. Sedan flera år arbetar Västra Götalandsregionen aktivt och systematiskt med att identifiera blivande chefer och genom Chefkandidatprogrammet förbereda dem för chefsrollen. I urvalsprocessen ingår identifiering och intervju av lokalt HR samt Identifierings Assessment Center (IAC).

Syftet med Chefkandidatprogrammet är att göra regionens potentiella chefer rustade för att vara chef inom VGR.

Om utbildningen

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig utan chefserfarenhet och som har ett intresse för ett framtida chefskap

Innehåll 

Som grund för programmets olika avsnitt ligger Västra Götalandsregionens chefskriterier.

  • Ledarutveckling ur ett individ-, grupp- och organisationsperspektiv
  • Områden som en chef har ansvar för och vad det ansvaret innebär
  • Arbetsgivarrollen
  • Skuggning av erfaren chef
  • Karriärplanering 

Utbildningsform

Tre internattillfällen med praktiska övningar, reflektion och feedback varvas med teoriavsnitt. Detta varvas med endagarsmoduler där interna föreläsare och karriärplanering samt skuggning av en erfaren chef ingår. Programmets utformning förutsätter ett aktivt deltagande och närvaro vid alla tillfällen. 

Utbildningslängd

13 dagar under cirka sex månader fördelat på tre internat, fyra endagsmoduler samt två skuggningsdagar. 

Urvalsprocessen

Antagning till Chefkandidatprogrammet görs efter en urvalsprocess. Nominering görs av den förvaltning som kandidaten är anställd på, nomineringsblankett Nomineringsblankett fylls i tillsammans med närmsta chef samt att lokalt HR gör en intervju. De nominerade kandidaterna genomgår därefter ett Identifierings Assessment Center (IAC). Under ett IAC bedöms den nominerade utifrån de kompetenser som utgör regionens chefskriterier. Här kan du läsa mer om hur ett Identifierings Assessment Center går till IAC.

För verksamheter inom VGR som inte har tillgång till regionens intranät (länkarna ovan) och vill ha mer info, mejla chefsidentifiering@vgregion.se

De som efter genomgånget IAC identifierats som potentiella chefskandidater blir inbjudna till chefkandidatprogrammet. För de som inte blir antagna till programmet ska chef och medarbetare analysera resultatet samt lägga upp en plan för framtida utveckling.

Anmälan

För att nominera en kandidat till chefskandidatprogrammet så ta kontakt med ert lokala HR. Nomineringsblankett ska fyllas i och skickas till chefsidentifiering@vgregion.se

Avgift

Internatkostnader och övriga programkostnader finansieras av Koncernkontoret. Respektive förvaltning står för lön och resor för deltagarna. 

Ansvariga

Robert Green, HR-strateg, Koncernkontoret, Koncernstab HR, Chefsförsörjning
Mobil: 0700-206377
E-post: robert.green@vgregion.se

Frågor kring inbjudan: 
Margareta Bogren, Utbildningssamordnare
margareta.bogren@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-06-07 08:31