Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chefkandidatprogrammet

För att hitta de medarbetare som har intresse av och förutsättningar för ett framtida chefsuppdrag arbetar Västra Götalandsregionen sedan flera år aktivt och systematiskt med att identifiera blivande chefer och att genom ett Chefkandidatprogram förbereda dem för vad chefsrollen innebär. I urvalsprocessen ingår nominering och Identifierings Assessment Center (IAC).

Syftet med Chefkandidatprogrammet är att göra regionens potentiella chefer rustade för att vara chef i VGR.

Om utbildningen

Innehåll

Som grund för programmets olika avsnitt ligger Västra Götalandsregionens chefskriterier.

  • Ledarutveckling ur ett individ-, grupp- och organisationsperspektiv
  • Områden som en chef har ansvar för och vad det ansvaret omfattar
  • Arbetsgivarrollen
  • Skuggning av erfaren chef
  • Karriärplanering 

Utbildningsform och material

Internat med praktiska övningar, reflektion och feedback varvas med teoriavsnitt. Under två dagar skuggar kandidaten en erfaren chef.

Utbildningslängd

15 dagar som pågår under cirka sex månader fördelat på tre internat à 3 dagar, fyra endagsmoduler samt 2 skuggdagar. 

Urvalsprocessen

Antagning till Chefkandidatprogrammet görs efter en urvalsprocess. Nominering görs av den förvaltning som kandidaten är anställd på. De nominerade kandidaterna genomgår därefter ett Identifierings Assessment Center (IAC). Under ett IAC bedöms sex kandidater utifrån de kompetenser som utgör regionens chefskriterier. För att bedöma deltagarna så opartiskt och objektivt som möjligt deltar vid varje tillfälle lika många bedömare som kandidater. Varje kompetens bedöms av flera bedömare. Varje deltagare får en muntlig och skriftlig återkoppling på gjorda observationer samt en genomgång av styrkor och utvecklingsområden.

Kandidatens chef får därefter en muntlig sammanfattning av resultatet. För både de som identifieras som potentiella chefskandidater och därmed blir inbjudna till chefkandidatprogrammet och för de som inte blir det ska chef och medarbetare analysera resultatet och lägga upp en plan för framtida utveckling.

Datum och anmälan

Varje enskild person som blir godkänd efter IAC får en inbjudan med de datum som gäller för nästkommande program.

Ansvariga

Robert Green, HR-strateg, Koncernkontoret, Koncernstab HR, Chefsförsörjning
Mobil: 0700-206377
E-post: robert.green@vgregion.se

Frågor kring inbjudan: 
Margareta Lennartsdotter Bogren, utbildningssamordnare
margareta.bogren@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2019-11-27 17:11