Det kvalificerade ledarskapsprogrammet, Ledarskap i offentlig verksamhet (LiOV)

Det kvalificerade ledarskapsprogrammet vänder sig till chefer på alla nivåer och har tagits fram i samarbete mellan Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Du kan välja att genomföra delkurserna separat eller att kombinera kurserna till en magister-/masterexamen i ämnet Ledarskap i offentlig verksamhet (LiOV). Kursutbudet kan skilja sig åt från år till år beroende på organisationernas kompetensutvecklingsbehov.

Det övergripande målet med en magister- eller masteruppsats som leder till magister- eller masterexamen är att stärka både din och din verksamhets kompetensprofil. För att kunna ta en magister- eller masterexamen krävs det att du har en grundexamen på kandidatnivå om minst 180 högskolepoäng. Detta motsvarar 120 (gamla) poäng för dig som påbörjade din utbildning innan 1 juli 2007.

Om utbildningen

Innehåll

I programbladen för den pågående utbildningsomgången kan du läsa mer om respektive kurs.

Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete, 15 hp

Ledning och strategiskt tänkande, 15 hp

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet, 7,5 hp

Innovationsledarskap, 7,5 hp

Kommunikation som strategiskt verktyg, 7,5 hp

Uppsatskurser: Magister, 15 hp. Master, 30 hp

Utbildningsform och material

Att studera på kvartsfart innebär att man träffas för föreläsningar, diskussion, gemensamt arbete och redovisning av uppgifter ungefär en dag var tredje vecka. Innehåll och upplägg anpassas till deltagarnas arbete och man förväntas göra en del av kursarbetet på hemmaplan.

Urval

Det kvalificerade ledarskapsprogrammet är en uppdragsutbildning där ansökan och uttagning sker genom arbetsgivaren. Detta innebär att Västra Götalandsregionen gör en samlad anmälan till universitetet av deltagarna. Ett fortsatt samarbete med andra offentliga myndigheter och verksamheter påverkar antalet platser och innebär en ökad konkurrens om utbildningsplatserna. 

Kontakta din lokala HR-avdelning för ytterligare information kring anmälan.  

Datum och anmälan

Anmälan till nästa utbildningsomgång öppnar vintern 2019.

Plats

Göteborg

Avgift

20 000 - 80 000 kr beroende på kurs (se respektive programblad).

Ansvarig

Niklas Thorell Sjöström, Koncernkontoret, Koncernstab HR

Niklas Thorell Sjöström

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-02 13:24