Det personliga ledarskapet

Som ett stöd för chefer i sitt ledarskap erbjuder Västra Götalandsregionen ett utvecklingsprogram för första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar. För att ha god behållning av programmet bör du ha några års erfarenhet av chefskap, vara nyfiken på dina egna resurser som ledare och vilja reflektera över dig själv som ledare.

Syftet med utbildningen är att höja medvetenheten om sig själv som chef i samspel med sina medarbetare och i sin funktion som chef inom Västra Götalandsregionen.

Om utbildningen

Innehåll

Innehållet i programmet är framtaget utifrån Västra Götalandsregionens chefskriterier.  

  • Trygghet och mod i chefsrollen
  • Reflektionsförmåga
  • Insikt om makt och påverkan
  • Medvetenhet om egna val
  • Förmåga att hantera dilemman
  • Förmåga att släppa kontroll
  • Förmåga att känna sina gränser

Utbildningsform och material

Teoripass varvas med övningar, reflektioner och diskussioner. Utbildningen baseras på upplevelsebaserad inlärning utifrån de teman deltagarna bär med sig och de individuella lärmål man sätter upp. Denna form förutsätter ett aktivt deltagande och närvaro vid alla tillfällen.

Utbildningslängd

Nio dagar fördelat på tre internat.

Datum

Datum för program 24:
10-12 oktober 2018
7-9 november 2018
12-14 december 2018

Anmälan

Antalet platser är begränsat till 12 deltagare per programomgång. Koordinera och prioritera alla ansökningar internt inom förvaltningen eller verksamheten innan du gör din anmälan. Kontakta din lokala personalavdelning för ytterligare information kring anmälan.

Sista nomineringsdagen till program 24 är den 16 september. 

Avgift

Deltagaravgiten är 16.500/deltagare inklusive internatkostnader, inte resekostnader. Avgiften betalas av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen.  

Ansvarig

Åsa Udd, Koncernkontoret, Koncernstab HR


Senast uppdaterad: 2018-10-24 11:22