Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Det personliga ledarskapet

Som ett stöd för chefer i sitt ledarskap erbjuder Västra Götalandsregionen ett utvecklingsprogram för första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar. För att ha god behållning av programmet bör du ha några års erfarenhet av chefskap, vara nyfiken på dina egna resurser som ledare och vilja reflektera över dig själv som ledare.

Syftet med utbildningen är att höja medvetenheten om sig själv som chef i samspel med sina medarbetare och i sin funktion som chef inom Västra Götalandsregionen.

Om utbildningen

Innehåll

Innehållet i programmet är framtaget utifrån Västra Götalandsregionens chefskriterier.  

  • Trygghet och mod i chefsrollen
  • Reflektionsförmåga
  • Insikt om makt och påverkan
  • Medvetenhet om egna val
  • Förmåga att hantera dilemman
  • Förmåga att släppa kontroll
  • Förmåga att känna sina gränser

Utbildningsform och material

Teoripass varvas med övningar, reflektioner och diskussioner. Utbildningen baseras på upplevelsebaserad inlärning utifrån de teman deltagarna bär med sig och de individuella lärmål man sätter upp. Denna form förutsätter ett aktivt deltagande och närvaro vid alla tillfällen.

Utbildningslängd

Nio dagar fördelat på tre internat.

Datum

Datum för program 25:
16-18 januari 2019
6-8 februari 2019
6-8 mars 2019

Datum för program 26: 
20-22 februari 2019
27-29 mars 2019
24-26 april 2019

Anmälan

Antalet platser är begränsat till 12 deltagare per programomgång. Koordinera och prioritera alla ansökningar internt inom förvaltningen eller verksamheten innan du gör din anmälan. Kontakta din lokala personalavdelning för ytterligare information kring anmälan.

Sista nomineringsdagen till program 25 är den 17 december 2018
Sista nomineringsdagen till program 26 är den 16 januari 2019.

Avgift

Deltagaravgiften är 16 500 kr/deltagare inklusive internatkostnader, inte resekostnader. Avgiften betalas av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen.  

Ansvarig

Niklas Thorell Sjöström, Koncernkontoret, Koncernstab HR
niklas.sjostrom@vgregion.se

Mer om ämnet

Regiongemensamt utbildningsprogram Det personliga ledarskapet.pdf

Utveckling av Chefer på Chefsplatsen VGR:s intranät

Senast uppdaterad: 2019-04-18 11:17