Introduktionsprogram för nya chefer

Introduktionsprogrammet för nya chefer riktar sig till nytillträdda chefer i Västra Götalandsregionen. Under två dagar får nya chefer möjlighet att träffas, ta del av varandras erfarenheter, knyta kontakter och därmed successivt stärka VGR som organisation och arbetsgivare.

Introduktionsprogrammet syftar till att öka chefers kunskap om Västra Götalandsregionens uppdrag och värdegrund, ge koncernledningens syn på ledarskap och öka kunskapen om VGR:s ansvarsområden och organisation. Dagarna genomförs i internatform där middag och övernattning ingår.

Introduktionsprogrammet är en del av Västra Götalandsregionens chefsförsörjningsprocess och nyblivna chefers introduktion. 

Om utbildningen

Innehåll

 • Chef i en politiskt styrd organisation
 • Ekonomiska förutsättningar
 • Hälso- och sjukvård, Uppdrag och utveckling
 • Arbetsgivarfrågor
 • Kulturen i Västra Götalandsregionen
 • Hälsan & Arbetslivet
 • Kollektivtrafik och Infrastrukturplanering
 • IS/IT
 • Inköpsprocessen
 • Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen
 • Folkhälsa
 • Mänskliga rättigheter
 • Regional utveckling
 • Kommunikation som ledningsverktyg

Utbildningsform och material

Programmet består till stor del av presentationer där ansvariga chefer beskriver de olika ansvarsområdena inom VGR. Presentationerna består även av frågestund och gruppdiskussioner.

Allt material som presenteras under programmet finns tillgängligt för deltagarna efter att programmet har avslutats.

Utbildningslängd

2 dagar

Datum och anmälan

Anmälan 2018-10-11 - 2018-10-12 sista anmälningsdag 2018-09-21

Dag 1 börjar med kaffe/smörgås kl. 08:00-09:00. Programmet startar 09:00.
Dag 2 slutar 16:00.

Program för dagarna

Plats

Göteborg

Avgift

Varje förvaltning står för respektive deltagares lön och resekostnad. Övriga kostnader betalas av Koncernstab HR på Koncernkontoret. Vid uteblivet deltagande debiteras 2 000 kronor.

Ansvarig

Niklas Thorell Sjöström, Koncernkontoret, koncernstab HR

För praktiska frågor kontakta Suzanne Nåfors

Konferensanläggning och boende

Konferensen kommer att äga rum på VGR Campus Nya Varvet i Göteborg. Anläggningen ligger i området Nya Varvet, intill södra strandkanten vid Göta älvs utlopp i Göteborg. Du bor i ett enkelrum på Dockyard Hotel som ligger intill VGR Campus Nya Varvet. 

Läs mer om anläggningen, boendet och hur du tar dig dit nedan:

VGR Campus Nya varvet

Dockyard Hotel

Västtrafiks reseplanerare

Niklas Thorell Sjöström

Programansvarig
Telefonnummer

Suzanne Nåfors

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-11-02 13:26