Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR Kandidatprogram för chef över chef

Kandidatprogrammet vänder sig till första linjens chefer med potential, förutsättningar och motivation att ta sig an ett större chefsuppdrag som andra linjens chef. Programmet leds av Koncernkontoret och bedrivs i internatform.

Syftet med programmet är att ge verktyg, faktakunskap och träning så att deltagarna har en beredskap att ta sig an chefsuppdrag med fokus att leda och utveckla verksamhet och att leda andra chefer. Programmet ska också ge deltagarna möjlighet att reflektera över hur de vill ta sig an utmaningar och möjligheter i ett större chefsuppdrag.

Om utbildningen

Innehåll

Innehållet i programmet är framtaget utifrån Västra Götalandsregionens chefskriterier. 

 • Chefsrollen ur ett koncernperspektiv
 • Att se helheter
 • Ledning och styrning
 • Verksamhetsplanering
 • Verksamhetsutveckling och förbättringskunskap
 • Analys samt produktions- och kapacitetsplanering 
 • Verksamhetsanalys

Upplägg och material

I programmet varvas teoretiska inslag med praktisk tillämpning. Arbetet under programmet bygger på hög interaktivitet och deltagarna förväntas göra hemuppgifter mellan utbildningstillfällena. Deltagarna ska i mindre grupper göra en verksamhetsanalys i en extern organisation. Detta arbete löper under hela programmet. Programmets utformning förutsätter ett aktivt deltagande och närvaro vid alla tillfällen.

Urval

Kandidat nomineras av närmaste chef. Förvaltningens HR-avdelning genomför intervjuer med kandidaterna och ansvarar för sammanställning och prioritering av de nominerade kandidaterna. Intervjun kommer att kompletteras med ett centralt genomfört arbetspsykologiskt test med återkoppling på testresultatet.

Urvalet kommer även att göras utifrån att få en bra mix i grupperna baserat på förvaltning, bolag, kön, erfarenhet som chef med mera.

Kontakta din lokala HR-avdelning för ytterligare information kring anmälan.
Deadline för nominering är 10 februari 2020.

Utbildningslängd

Utbildningen pågår under cirka 8 månader med sju internat, totalt 15 dagar.

Datum

 • Modul 1: 17-18 september 2020
 • Modul 2: 22-23 oktober 2020
 • Modul 3: 3-4 december 2020
 • Modul 4: 21-22 januari 2021
 • Modul 5: 4-5 mars 2021
 • Modul 6: 15-16 april 2021
 • Modul 7: 19-21 maj 2021

Plats

Kurslokal: VGR Campus Nya Varvet, Frölunda/Göteborg
Boende: Dockyard Hotel, Frölunda/Göteborg
(Adress/vägbeskrivning skickas ut vid kursstart.)

Avgift

Internatkostnader och övriga kostnader finansieras av Koncernkontoret. Respektive förvaltning står för lön och resor för deltagarna.  

Ansvariga

Programägare:
Marina Olsson, Personaldirektör, Ledning, Koncernkontoret, Koncernstab HR,
Mobil: 0706-305857
E-post: marina.r.olsson@vgregion.se

Programansvariga:
Niklas Thorell Sjöström, HR-strateg, Koncernkontoret, Koncernstab HR, Chefsförsörjning
Mobil: 0705-857532
E-post: niklas.sjostrom@vgregion.se

Anna-Lena Alvekrans, Strateg, Koncernkontoret
Mobil: 0722-003973
E-post: anna-lena.alvekrans@vgregion.se

Margareta Bogren, Utbildningssamordnare
E-post: margareta.bogren@vgregion.se

Mer om ämnet

Kort presentation av programmet

Senast uppdaterad: 2020-06-08 14:21