Kandidatprogram för Chef över chef

Kandidatprogrammet vänder sig till första linjens chefer med potential, förutsättningar och motivation att ta sig an ett större chefsuppdrag som andra linjens chef. Programmet leds av Koncernkontoret och bedrivs i internatform.

Syftet med programmet är att ge verktyg, faktakunskap och träning så att deltagarna har en beredskap att ta sig an chefsuppdrag med fokus att leda och utveckla verksamhet och att leda andra chefer. Programmet ska också ge deltagarna möjlighet att reflektera över hur de vill ta sig an utmaningar och möjligheter i ett större chefsuppdrag.

Om utbildningen

Innehåll

Innehållet i programmet är framtaget utifrån Västra Götalandsregionens chefskriterier. 

  • Att leda chefer
  • Hur se helheter
  • Ledning och styrning
  • Verksamhetsplan och uppföljning
  • Verksamhetsstyrning och förbättringsarbete
  • Produktions- och kapacitetsplanering
  • Verksamhetsanalys

Utbildningsform och material

I programmet varvas teoretiska inslag med praktisk tillämpning. Arbetet under programmet bygger på hög interaktivitet och deltagarna förväntas göra mindre hemuppgifter mellan utbildningstillfällena. Deltagarna ska i mindre grupper göra en verksamhetsanalys i en extern organisation. Detta arbete löper under hela programmet. Programmets utformning förutsätter ett aktivt deltagande och närvaro vid alla tillfällen.

Urval

Kandidat nomineras av närmaste chef. Förvaltningens HR-avdelning genomför intervjuer med kandidaterna och ansvarar för sammanställning och prioritering av de nominerade kandidaterna. Intervjun kommer att kompletteras med ett centralt genomfört arbetspsykologiskt test med återkoppling på testresultatet.

Urvalet kommer även att göras utifrån att få en bra mix i grupperna baserat på förvaltning, bolag, kön, erfarenhet som chef med mera.

Kontakta din lokala HR-avdelning för ytterligare information kring anmälan. 

Utbildningslängd

Utbildningen pågår under ett år med sju internat, totalt 15 dagar.

Datum

Under planering

Plats

Göteborg

Avgift

Respektive förvaltning står för lön och resor för deltagarna. Internatkostnader och övriga kostnader finansieras av centrala medel. 

Ansvarig

Niklas Thorell Sjöström, Koncernkontoret, Koncernstab HR

Niklas Thorell Sjöström

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-04 08:17