Coachande ledarskap - steg 1

Utbildningen Coachande ledarskap - steg 1 vänder sig till dig som är chef eller teamledare och har behov av att vägleda och få andra att se sina egna lösningar och möjligheter.

Ett coachande ledarskap är ett aktivt och lösningsfokuserat förhållningssätt som är inriktat på att främja medarbetarens motivation och professionella utveckling. Coachande ledarskap syftar till att göra medarbetaren aktiv och delaktig, samt bidrar till handling, lärande och utveckling för såväl medarbetare som arbetsgrupp. Målet är att deltagaren erhåller grundläggande kunskaper och färdighetsträning för att utveckla ett coachande ledarskap. Utbildningen kräver inga särskilda förkunskaper, men deltagaren ska ha ett pågående uppdrag som inbegriper att leda andra.

Om utbildningen

Innehåll

  • Grunderna i coachning och coachande förhållningssätt – teori och metod
  • Centrala begrepp såsom ”self as expert”, coachande frågor, allians, aktivt lyssnande och avsiktlig träning
  • Coachande ledarskap – vad, varför, hur och när?
  • Strukturen i det coachande samtalet
  • Att sätta mål och att arbeta målorienterat för förändring
  • Ledarskap som bidrar till medarbetares motivation och engagemang
  • Färdighetsträning i samtalsmetodik och coachande förhållningssätt

Utbildningsform och material

Vedertagna teorier varvas med praktiska exempel och deltagarnas egna upplevelser för att utveckla ett coachande ledarskap. Obligatorisk hemuppgift att arbeta med mellan de två utbildningsdagarna.

Under utbildningsdagarna får deltagarna arbetsblad att använda för dokumentation av reflektioner, färdighetsträning och diskussioner. Presentationer från utbildningsdagarna skickas ut via mejl till deltagarna i efterhand.

Utbildningslängd

2 dagar

Datum och anmälan

Anmälan 2019-03-14 och 2019-04-11 sista anmälningsdag 2019-02-28

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

Plats

Göteborg

Avgift

3 500 kr

Ansvarig

BeTe

Mer om ämnet

Mer om utbildarna

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-29 15:27