Coachande ledarskap - steg 2

Utbildningen Coachande ledarskap - steg 2 vänder sig till dig som har genomfört utbildningen Coachande ledarskap - steg 1 och vill utveckla ditt coachande förhållningssätt ytterligare.

Ett coachande ledarskap är ett aktivt och lösningsfokuserat förhållningssätt som är inriktat på att främja medarbetarens motivation och professionella utveckling. Coachande ledarskap syftar till att göra medarbetaren aktiv och delaktig, samt bidrar till handling, lärande och utveckling för såväl medarbetare som arbetsgrupp.

Coachande ledarskap - steg 2 innebär en fördjupning av teori, men framför allt ytterligare praktisk träning av samtalsfärdigheter och coachande förhållningssätt i ledarskapet. Målet är att deltagaren fördjupar sina kunskaper och får ytterligare färdighetsträning för att utveckla ett coachande ledarskap.

Om utbildningen

Innehåll

  • Fördjupning av teori, transformativt ledarskap samt self determination theory
  • Färdighetsträning i samtalsmetodik och coachande ledarskap
  • Praktisk erfarenhet av coachning i grupp

Utbildningsform och material

Utbildningen baseras på forskning kring ledarskap och motivation, framför allt
transformativt ledarskap och self determination theory (ungefär självbestämmandeteori). Coachningsmetodiken bygger i huvudsak på John Whitmores GROW-metod. 

Kortare teoretiska pass varvas med praktisk färdighetsträning. 
Dagen bygger delvis på upplevelsebaserad inlärning. Efter praktisk träning sker efterreflektion och diskussion kring framför allt deltagarnas fortsatta utveckling av ledarskapet. Syftet är att deltagaren ska ta med sig små lärdomar från varje färdighetsträning.

Under utbildningsdagen får deltagarna arbetsblad att använda för
dokumentation av reflektioner, färdighetsträning och diskussioner. Presentationer skickas ut via mejl till deltagarna i efterhand.

Utbildningslängd

1 dag

Datum och anmälan

Anmälan 2019-05-16 sista anmälningsdag 2019-05-01

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

Plats

Göteborg

Avgift

2 100 kr

Ansvarig

BeTe

Mer om ämnet

Mer om motivationsteori

Mer om utbildarna

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-29 15:28