Ledarskap för engagemang och motivation

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare som önskar mer kunskap om hur ledarskapet kan bidra och skapa förutsättningar för medarbetares engagemang och motivation.

Ledarskapets kanske viktigaste uppgift är att långsiktigt skapa förutsättningar för individer och grupper att göra ett gott jobb genom att staka ut en gemensam riktning för arbetet och väcka drivkraft och engagemang för de uppgifter som verksamheten kräver. Arbetsplatser som tillgodoser individens behov av samhörighet, kompetens och självbestämmande bidrar till individens egen motivation till att göra ett bra jobb. Under denna endagsutbildning arbetar vi gemensamt med de aspekter av ledarskapet som har avgörande betydelse för engagemang och motivation – hos såväl medarbetare och arbetsgruppen som hos chefen själv. Målet är att deltagaren erhåller den teori, färdighetsträning och inspiration som behövs för att aktivt kunna bidra och skapa förutsättningar för motivation på arbetsplatsen.

Om utbildningen

Innehåll

  • Ledarskapsteori
  • Motivationsteori
  • Inlärningsteori – varför gör vi det vi gör och inte alltid det vi bör, kan eller vill?
  • Feedback och feedforward - metoder för att påverka prestation och beteenden i önskad riktning

Utbildningsform och material

Föreläsning och teoretiska genomgångar varvas med individuella reflektionsövningar, parvisa diskussioner, enklare grupparbeten och färdighetsträning.

Deltagarna får under dagen arbetsmaterial i samband med färdighetsträning och gruppövningar. Efter avslutad utbildningsdag skickas presentationen digitalt till deltagarna.

Utbildningslängd

1 dag

Datum och anmälan

Under planering

Plats

Göteborg

Avgift

1 800 kr

Ansvarig

BeTe

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-11-02 13:30