Löneöversyn och lönesamtalsutbildning (webbutbildning)

Utbildningen vänder sig till chefer och HR-medarbetare i Västra Götalandsregionen.

Om utbildningen

Innehåll

Efter att ha gått hela utbildningen har du fått grundläggande kunskaper om löneöversynsprocessen, fått lite mer fördjupad kunskap om lönesamtalet och fått ta del av olika typer av sceniarier mellan chef och medarbetare i lönesamtal och lönebeskedssamtal.

Utbildningsform och material

Helt nätbaserad utbildning publicerad i Lärplattformen. För att genomföra utbildningen behövs en dator, surfplatta eller smarttelefon.

Utbildningen innehåller tre delar som kan genomföras separat. Under samtalsscenarierna får du möjlighet att reflektera kring samtalen och få tips och råd inför lönesamtalet och lönebeskedsamtal.

Utbildningslängd

Cirka 60 minuter

Ansvarig

Mira Vanhatapio, HR-strateg, Koncernkontoret

Starta utbildningen

Starta utbildningen i Lärplattformen

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer

Åsa Blixberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-04 08:17