Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR Mentorprogram för chefer

Syftet med Mentorprogrammet är att skapa förutsättningar för chefer att utveckla sitt ledarskap genom utbyte av kunskap och erfarenheter. Programmet skapar också möjligheter att dela och hitta nya synsätt samt att bygga chefsnätverk.

I Mentorprogrammet matchas en adept och en mentor. Adepten är första linjens chef med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar. Mentorn är en mycket erfaren första linjens chef eller chef över chef som vill bidra till att utveckla adeptens ledarskap. Mentorskapet handlar till skillnad från handledning och experthjälp om att skapa förutsättningar för att utveckla det personliga ledarskapet. Förutom den egna drivkraften att dela med sig av sina erfarenheter så upplevs mentorskap som meningsfullt och meriterande.  

Om utbildningen

Innehåll

Innehållet i programmet är framtaget utifrån Västra Götalandsregionens chefskriterier. Vi vill att programmet ska ge dig som chef:

 • Stimulans, motivation och ökad självinsikt
 • Öppenhet för utveckling och förändring
 • Vägledning i egna uppdragets situationer och utmaningar
 • Vägledning för egen karriärplanering
 • Träning i ett coachande och dialoginriktat förhållningssätt
 • Utökat chefsnätverk

Deltagarna har god möjlighet att påverka innehållet och gruppens behov får ofta styra. De gemensamma träffarna har olika fokusområden.

 • Träff 1: Fokus kommunikation och coaching, introduktion till mentor- och adeptskap
 • Träff 2: Fokus på förändringens möjligheter och utmaningar
 • Träff 3: Fokus feedback och avslut

Upplägg och material

De gemensamma träffarna syftar till att introducera och facilitera det arbete som sker under året mellan mentor och adept. Korta teoripass och modeller följs av reflektion och diskussion och varvas med olika övningar. Stort fokus läggs på erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Under programmets gång finns, vid behov, möjlighet till stöd och coaching från ansvariga. Material som gås igenom under de gemensamma träffarna och annat som kan vara hjälpsamt vid mentor-adeptmötena erhålls vid första tillfället.

Urval

Urval och matchning av mentor och adept beräknas vara klart cirka en månad innan programstart. Vänligen lägg in alla datum i din kalender redan vid ansökan om du blir antagen.

Utbildningslängd

Programmet sträcker sig över ett år där tre träffar i storgrupp genomförs. Mellan dessa tillfällen bokar mentor och adept sina egna träffar, cirka 10 stycken.

Datum program 14

Mentorer och adepter träffas i storgrupp:

 • 23 november 2020, kl. 09.00-16.00
 • 27 april 2021, kl. 09.00-16.00
 • 12 november 2021, kl. 09.00-16.00

Enbart mentorer träffas:

 • 13 november 2020, kl. 09.00-12.00
 • 9 april 2021, kl. 09.00-12.00

Plats

Göteborg, Stationshuset Konferens

Avgift

Den subventionerade kostnaden är 4.000 kr/adept. För mentorer utgår ingen avgift. Avgiften betalas av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen. Resekostnaden betalas av den egna förvaltningen.

Ansökan

Se respektive ansökningslänk nedan. Sista ansökningsdatum inför program 14 är fredagen den 2 oktober 2020.

Mentor

Respektive mentorkandidat ansöker till programmet. Kandidaten är av sin chef bedömd att vara en chef som i sitt chefskap agerar enligt Västra Götalandsregionens chefskriterier.

Ansökan som Mentor

Adept

Vi vill att ansökande adepts chef är delaktig i nomineringen och bekräftar att adepten ges möjlighet att få en mentor. Respektive kandidat ansöker till programmet. Kandidaten är av sin chef bedömd som en god representant och anses kunna stärkas och utvecklas i programmet.

Ansökan som Adept

Ansvariga

Niklas Thorell Sjöström, HR-strateg, Koncernkontoret, Koncernstab HR, Chefsförsörjning
Mobil: 0705-857532
E-post: niklas.sjostrom@vgregion.se

För frågor kring anmälan:
Margareta Bogren, Utbildningssamordnare
E-post: margareta.bogren@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2020-05-18 16:55