Från #metoo till metod - chefsutbildning mot sexuella trakasserier

Utbildningen vänder sig till chefer och syftet är att chefen ska få kunskap i vad sexuella trakasserier är, varför det sker och hur det kan motverkas.

Under hösten 2017 berättade många kvinnor om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo. Många berättelser handlade om arbetsplatsen, och erfarenheter av att ha blivit utsatta för sexuella trakasserier av medarbetare, chefer eller brukare. 

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier. Men vad är egentligen sexuella trakasserier och hur gör jag som chef för att förebygga och hantera detta? Det här är en utbildning för chefer i arbetet mot sexuella trakasserier. Målet är att chefen ska få verktyg i arbetet mot sexuella trakasserier.

Om utbildningen

Innehåll

  • Vad är sexuella trakasserier?
  • Varför sker sexuella trakasserier?
  • Verktyg och stödmaterial för mig som chef

Utbildningsform och material

I utbildningen varvas föreläsning med praktiska moment och gruppdiskussioner.

Utbildningslängd

En halvdag

Datum och anmälan

Anmälan 2019-03-06 sista anmälningsdag 2019-02-20

Plats

Göteborg

Avgift

Kostnadsfri

Ansvarig

Camilla Salén, HR-strategiska

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

Senast uppdaterad: 2018-12-05 13:40