Sexuella trakasserier - vad är det och hur gör jag?

Utbildningen vänder sig till chefer och syftet är att chefen ska få kunskap i vad sexuella trakasserier är, varför det sker och hur det kan motverkas.

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier. Men vad är egentligen sexuella trakasserier och hur gör jag som chef för att förebygga och hantera detta? Det här är en utbildning för chefer i arbetet mot sexuella trakasserier. Målet är att chefen ska få verktyg i arbetet mot sexuella trakasserier.

Om utbildningen

Innehåll

  • Vad är sexuella trakasserier?
  • Varför sker sexuella trakasserier?
  • Verktyg och stödmaterial för mig som chef

Utbildningsform och material

I utbildningen varvas föreläsning med praktiska moment och gruppdiskussioner.

Utbildningslängd

En halvdag

Datum

Anmälan 2018-12-07 sista anmälningsdag 2018-11-22

Plats

Göteborg

Avgift

Kostnadsfri

Ansvarig

Camilla Salén, HR-strategiska

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor