Utmanande samtal

Syftet med utbildningen är att stärka deltagarna i rollen som samtalsledare samt öka den kommunikativa färdigheten i att genomföra utmanande samtal. Utbildningen riktar sig till chefer, projektledare och arbetsledare.

Det går inte att förbereda sig för allt, men med kunskap och planering är du bättre rustad att genomföra svåra/utmanande samtal. För att skapa trygghet och tydlighet i samtalet behöver du förbereda, analysera och planera en struktur för samtalet och göra nödvändiga känslomässiga förberedelser. Vi arbetar med olika typer av samtalssituationer, exempelvis uppsägningar och samarbetsproblem, där det inte alltid går att hitta en gemensam lösning och där det kan finnas starka känslor och stora konsekvenser för individen.

Om utbildningen

Innehåll

 • Vad gör ett samtal svårt/utmanande – hur kan du förbereda dig mentalt?
 • Förhållningssätt: att skapa förutsättningar för en förtroendefull dialog
 • Psykologi: Gemensamma grundkänslor
 • Empati och sympati i samtalen. Vad innebär det att vara professionell, personlig men inte privat
 • Kommunikationsprocessen
 • Att lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor, hantera feedback och jag-budskap
 • Gränssättande, lösningsfokuserade och målskapande samtalstekniker
 • Metoder för att hantera öppet och dolt motstånd och kunna identifiera härskartekniker
 • Att hantera makt
 • Egna och andras reaktioner vid stress och frustration
 • Övningar och samtalsträning
 • Sammanfattande råd vid utmanande samtal

Utbildningslängd

2 dagar

Datum och anmälan

Anmälan 2018-10-19 och 2018-11-09 sista anmälningsdag 2018-10-05

Plats

Göteborg

Avgift

3 700 kr

Ansvarig

LC2 AB

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-02 13:31