Arbeta i team

Utbildningen riktar sig till dig som vill öka din förmåga att arbeta i team. Utbildningen tar även upp hur grupper fungerar och vad som kännetecknar ett effektivt team.

Att arbeta i team kan vara både roligt och utmanande. Som ansvarig för eller medlem i en arbetsgrupp eller ett team har man ett gemensamt ansvar för att teamet fungerar effektivt. Tillsammans kan teamets medlemmar skapa normer, rutiner och spelregler som gynnar hela teamet. 

Om utbildningen

Innehåll

  • Vad en grupp är och vad kännetecknar ett effektivt team
  • Gruppers utvecklingsfaser enligt Wheelans grupputvecklingsmodell
  • Förutsättningar för en arbetsgrupp att bli ett högpresterande team
  • Kommunikationens grunder och olika kommunikationsstilar
  • Normer och förhållningssätt som påverkar gruppens effektivitet
  • Verktyg och metoder för mer effektivt teamarbete
  • Effektiva möten med hjälp av 3S – Syfte, struktur och spelregler
  • Konflikthantering och skapande av ett gott samarbetsklimat

Utbildningsform och material

Utbildningen präglas av upplevelsebaserat lärande med kortare teoripass kombinerat med övningar och diskussioner. Du får också verktyg och metoder som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Utbildningslängd

1 dag

Datum och anmälan

Anmälan 2019-02-19 sista anmälningsdag 2019-02-05

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

Plats

Göteborg

Avgift

1 450 kr

Ansvarig

LC2 AB

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-29 15:36