Medarbetarkunskap och offentlig verksamhet

Utbildningar

Utbildningen i AB riktar sig till dig som är chef i VGR och till dig som arbetar inom HR-området. Utbildningen ligger i Lärplattformen och är tillgänglig för alla medarbetare med VGR-id.

Utbildningen vänder sig till beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare. Utbildningen har tagits fram för Västra Götalandsregionen men är öppen för alla.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Västra Götalandsregionen och därför berörs av handlingsplanen för mänskliga rättigheter 2017-2020. Den är tillgänglig för alla anställda inom Västra Götalandsregionens verksamheter och är även öppen för externa användare. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) och vad den innebär för Västra Götalandsregionen.

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom Västra Götalandsregionen som arbetar för någon av regionens politiska nämnder eller styrelser. Utbildningen är obligatorisk för Koncernkontorets medarbetare.

Informationssäkerhetsutbildningen är anpassad för medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Utbildningen riktar sig till alla medarbetare inom VGR.

Utbildningen vänder sig till både erfarna och nya medarbetare som vill fördjupa sina kunskaper i Västra Götalandsregionens ledningssystem.

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare och förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. Utbildningen är obligatorisk för Koncernkontoret.

Utbildningen riktar sig till samtliga anställda i Västra Götalandsregionen.

Utbildningen vänder sig till medarbetare och beslutsfattare i Västra Götalandsregionen och kräver inga förkunskaper.

Utbildningen vänder sig till dig som är handläggare och är obligatorisk innan du börjar arbeta i systemet Public 360.

Utbildningen vänder sig till dig som är handläggare och är obligatorisk innan du börjar arbeta i systemet Public 360. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar med att skriva fram beslutsunderlag till nämnder och styrelser.

Utbildningen vänder sig till dig som har rollen som huvudregistrator eller registrator i Public 360.

Utbildningen vänder sig till dig som är handläggare och som behöver fördjupa dina kunskaper kring diarieföring och systemfunktionalitet i Public 360.

Utbildningen vänder sig till nämnd- och styrelsesekreterare.

Utbildningen vänder sig till dig med rollen registrator i Public 360 och som behöver fördjupa dina kunskaper i systemet.

Webbinariet ges via Skype och vänder sig till dig som har rollen som chef i Public 360.

Webbinariet ges via Skype och vänder sig till dig som har rollen som mötessekreterare i Public 360.

Webbinariet ges via Skype och vänder sig till dig som har rollen som registrator eller huvudregistrator i Public 360.

Utbildningen vänder sig till dig som i din yrkesroll hanterar frågor som rör stödgivning till eller samverkan med företag och organisationer.

Utbildningen riktar sig till dig som tidigare gått utbildningen Stödgivningens juridiska ramverk - steg 1. Du får en fördjupning i EU:s statsstödsregelverk och dess förhållande till kommunallagens förbud mot stöd till enskild näringsidkare. Utbildningen kommer också att behandla möjligheter och hinder gällande samarbeten mellan offentliga och privata aktörer.

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom Västra Götalandsregionens egna eller upphandlade verksamheter.

Senast uppdaterad: 2018-05-18 13:12