Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medarbetarkunskap och offentlig verksamhet

Utbildningar

Utbildningen i AB riktar sig till dig som är chef i VGR och till dig som arbetar inom HR-området. Utbildningen ligger i Lärplattformen och är tillgänglig för alla medarbetare med VGR-id.

Utbildningen vänder sig till beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare. Utbildningen har tagits fram för Västra Götalandsregionen men är öppen för alla.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Västra Götalandsregionen och därför berörs av handlingsplanen för mänskliga rättigheter 2017-2020. Den är tillgänglig för alla anställda inom Västra Götalandsregionens verksamheter och är även öppen för externa användare. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) och vad den innebär för Västra Götalandsregionen.

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom Västra Götalandsregionen som arbetar för någon av regionens politiska nämnder eller styrelser. Utbildningen är obligatorisk för Koncernkontorets medarbetare.

Informationssäkerhetsutbildningen är anpassad för medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Utbildningen riktar sig till alla medarbetare inom VGR.

Utbildningen vänder sig till både erfarna och nya medarbetare som vill fördjupa sina kunskaper i Västra Götalandsregionens ledningssystem.

Utbildningen riktar sig till samtliga anställda i Västra Götalandsregionen.

Utbildningen vänder sig till medarbetare och beslutsfattare i Västra Götalandsregionen och bygger på webbutbildningen Barnkonventionen - från teori till praktik.

Utbildningen vänder sig till handläggare och chefer i Västra Götalandsregionen som behöver arbeta i diarie- och ärendehanteringssystemet Public 360. Utbildningen är obligatorisk innan du börjar arbeta i systemet.

Utbildningen vänder sig till handläggare och chefer som har i uppdrag att skriva tjänsteutlåtanden och ta fram beslutsunderlag till nämnd och styrelse.

Utbildningen vänder sig till nämnd- och styrelsesekreterare.

Utbildningen vänder sig till dig som har rollen som huvudregistrator eller registrator i Public 360.

Utbildningen vänder sig till dig med rollen registrator i Public 360 och som behöver fördjupa dina kunskaper i systemet.

Utbildningen riktar sig till medarbetare inom Västra Götalandsregionen som skriver beslutsunderlag för beslut i politisk nämnd eller styrelse.

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom Västra Götalandsregionens egna eller upphandlade verksamheter.

Senast uppdaterad: 2018-05-18 13:12