Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

I offentlighetens tjänst

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom Västra Götalandsregionen som arbetar för någon av regionens politiska nämnder eller styrelser. Utbildningen är obligatorisk för Koncernkontorets medarbetare.

Syftet med dagen är bland annat att du ska få förståelse för under vilka förutsättningar offentlig verksamhet bedrivs och att du ska få kunskap om vad som förväntas av dig som anställd i Västra Götalandsregionen. 

Om utbildningen

Innehåll

 • Västra Götalandsregionens samhällsuppdrag och Västra Götalandsregionens styrmiljö 
  • Västra Götalandsregionens uppdrag och politiska organisation med utgångspunkt i kommunallagen och annan relevant lagstiftning
  • Hur Västra Götalandsregionen styrs och leds
  • Tjänstemannarollen i förhållande till den politiska ledningen
 • Lagens ramar för tjänstemannarollen
  • Offentlighetsprincipen
  • Myndigheters serviceskyldighet
  • Vad som utgör en allmän handling
 • Säkerhet
  • Västra Götalandsregionens övergripande säkerhetsarbete med fokus på säkerhetsskydd, hot och våld samt oegentligheter riktat till medarbetare och chefer
 • Ärendehandboken, beredningsrutiner
  • Ärendeberedningsprocessens fyra delar som är initiera – bereda- besluta – avsluta, kopplat till systemstödet public360.

Upplägg och material

Utbildningen genomförs främst som föreläsning men varvas med övningar och möjlighet att diskutera egna frågor. Lämna gärna in frågor till föreläsarna redan i samband med din anmälan.

Presentationer skickas ut med e-post några dagar innan utbildningsdagen. Inget material lämnas ut på plats.

Utbildningslängd

1 dag

Datum och anmälan

Anmälan Göteborg 2020-09-16 sista anmälningsdag 2020-09-02

Anmälan Göteborg 2020-10-07 sista anmälningsdag 2020-09-23

Anmälan Göteborg 2020-10-27 sista anmälningsdag 2020-10-13

Anmälan Göteborg 2020-12-08 sista anmälningsdag 2020-11-24

 

 

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

Avgift

Kostnadsfri

Ansvarig

Medarbetare från Koncernkontoret, koncernavdelning ärendesamordning och kansli samt regiondirektörens ledningsstöd.

Mer om ämnet

Mer om hur Västra Götalandsregionen styrs 

Mer om ärendehantering på VGR:s intranät

Västra Götalandsregionens ledningssystem

Det är bra att ha läst Ärendehandboken innan utbildningsdagen. 

Ärendehandbok - riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen

Maria Torstensson

Utbildningskoordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-06-09 08:31