Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM- Repetitionsutbildning

Repetitionsutbildningen riktar sig till erfarna chefer, skyddsombud och HR-personal som tidigare gått den regiongemensamma grundutbildningen i hälso- och arbetsmiljöarbete eller motsvarande, för mer än fem år sedan.

Utbildningen ger dig förutsättningar för att öka kvaliteten i ditt praktiska arbetsmiljöarbete. Detta lägger grunden för en bra verksamhetsutveckling på din enhet.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen väver samman huvudområdena i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om det systmatiska arbetsmiljöarbetet, SAM till en helhet i ditt eget praktiska arbetsmiljöarbete: Exempel på frågeställningar som hanteras:

  • Varför är det viktigt att koppla ihop arbetsmiljö och verksamhetsutveckling?
  • Hur får du "Medarbetarpolicyn" levande på din enhet?
  • Hur håller du "Fördelning av arbetsmiljöuppgifter" aktuell med närmaste chef?
  • Hur ges introduktion till nya medarbetare, så de kan bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete?
  • Hur skapas förutsättningar för ett bra arbetsmiljöarbete via t ex aktiv medverkan och dialog på arbetsplatsträffen, APT?
  • Hur beaktas arbetsmiljön vid förändringar med stöd av risk-och konsekvensbedömningar?
  • Hur använder du resultatet från utvecklingssamtalen vid utveckling av arbetsmiljön på din enhet?
  • Hur får du struktur på undersökningar av den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön på din enhet?
  • Hur används handlingsplanen för att få driv i de styrkor och förbättringsområden ni prioriterat att arbeta vidare med?
  • Hur används resultatet från uppföljningen av SAM i syfte att utveckla detta på din enhet och/eller i er organisation?

Förberedelse inför utbildningen

För att få ut det mesta av utbildningsdagen bör du som deltagare gå igenom frågorna i checklistan för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Gör genomgång och bedömning om möjligt med din chef/ditt skyddsombud eller ditt HR-stöd. Observera att checklistan följer med kallelsen till utbildningen.

Upplägg och material

Föreläsningar varvas med reflektion och dialog i grupper. Utbildningen genomförs helt digitalt i Teams.

Utbildningslängd

1 dag

Datum och anmälan

Anmälan till Systematiskt arbetsmiljöarbete Repetitionsutbildning (kräver inloggning).

Vårens utbildningsdatum: 24 februari, 3 mars, 18 mars, 14 april, 11 maj

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

Ansvarig

Hälsan & Arbetslivet

Avgift

1800 kr

Maria Torstensson

Utbildningskoordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-03-31 08:44