Pedagogik och handledning

Utbildningar

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete handleder, eller kommer att handleda, anställda eller personer i praktik inom VGR. Syftet med utbildningen är att ge dig tankar, och en första praktisk och verklighetsanknuten bild, av vad det innebär att vara handledare. Målet är att du ska känna glädje och trygghet i den viktiga handledarrollen.

Utbildningen vänder sig till dig som planerar, genomför och/eller beställer utbildning och vill öka din förmåga att planera läraktiviteter som, utifrån verksamhetens krav, leder till önskade beteendeförändringar och tydlig effekt i vardagen.

Workshoppen vänder sig till dig som ska skapa innehåll i Lärplattformen. I första hand vänder sig workshoppen till dig som är ganska ovan vid att arbeta med Lärplattformen, men även mer erfarna användare är välkomna.

Senast uppdaterad: 2018-05-21 09:00