Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsplanering för effekt i verksamhet

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer ha utbildande uppdrag inom Västra Götalandsregionen och i första hand till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller koncernstab Hälso- och sjukvård. Kunskapscentrum för psykisk hälsa (KPH) har utvecklat utbildningen tillsammans med VGR Akademin utifrån identifierat verksamhetsbehov.

Genomtänkta utbildningsinsatser är viktiga för all typ av verksamhetsutveckling. För att kunna utveckla en utbildningsinsats från idé till verksamhetsnytta behövs kompetens om kartläggning och formulerande av lärandemål, om utbildningsplanering och vuxenpedagogik samt om hur en utbildningsinsats olika delar samverkar. Dessa kompetenser är viktiga för alla utbildande roller, även för medarbetare som endast arbetar med föreläsningsuppdrag eller andra utbildningsuppdrag av mindre omfattning.

Utbildningen förväntas leda till fler utbildningsinsatser som ger god verksamhetsnytta eftersom interna utbildare har god kännedom om VGR:s mål, verksamhet och förutsättningar. Genom utbildningen får kompetenta medarbetare möjlighet att utveckla pedagogiska kunskaper och färdigheter som kan användas vid implementering och vidmakthållande av evidensbaserade arbetsmetoder. Det yttersta syftet med utbildningen är att VGR säkerställer att patienter nås av evidensbaserad vård.

Om utbildningen

Innehåll

  • Vuxenpedagogiskt förhållningssätt
  • Begrepp och metoder för utveckling av utbildningsinsatser
  • Design, planering och genomförande av träningsmoment för största verksamhetsnytta
  • Verksamhetsnära lärandemål och styrdokument för kurser/utbildningar
  • Barriärer för lärande och genomförande i verksamhet
  • Samarbete med co-föreläsare
  • Olika former av effektmätning
  • Sätta kunskap i ett verksamhetsperspektiv, att kunskapen blir verksam i vardagen

I utbildningen ingår arbete med egen utbildningsutveckling, mer information om detta fås vid antagning och vid utbildningsstart. 

Utbildningsform och material

Utbildningens genomförande baseras på blandat lärande med utgångspunkt i Lärplattformen, två dagar på VGR Campus Nya Varvet och eget arbete med stöd av chef och kollegor. Utbildningen examineras formativt under dagarna på VGR Campus Nya Varvet och genom inlämnande av egen utbildningsplanering. Beräknad total tidsåtgång för utbildningens genomförande är cirka 4 arbetsdagar. 

Utbildningslängd

Utbildningen pågår mellan den 23 september och den 28 november 2019 med två gemensamma dagar på VGR Campus Nya Varvet. Dagar på VGR Campus Nya Varvet: 24 oktober och 21 november.

Datum och ansökan

Ansökan till utbildning med start 2019-09-23 sista ansökningsdag 2019-05-31

Antagningsbesked lämnas under vecka 23.  Vid fler sökanden än antal platser kommer en urvalsprocess att ske. Avbokning ska ske senast 2019-06-19, annars faktureras hela utbildningskostnaden om inte behörig ersättare kan hittas. 

Plats

Göteborg

Avgift

Utbildningen finansieras av statliga stimulansmedel och är kostnadsfri för deltagarna. Vid sent återbud eller uteblivet deltagande faktureras hela utbildningskostnaden på 5800 kr.

Ansvarig

Kunskapsstöd för psykisk hälsa & VGR Akademin

Mer om ämnet

I utbildningen kommer vi arbeta med material bland annat från VGR Akademin. Om du redan nu vill sätta dig in ämnet besök VGR Akademins hemsida.

Pedagogik & Lärande på VGR Akademins hemsida

Joakim Olausson

För frågor om utbildningen

Eva Hallberg

För administrativa frågor
Senast uppdaterad: 2019-04-29 09:12