Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsplanering för effekt i verksamhet

Utbildningen riktar sig till medarbetare och chefer som idag arbetar med, eller kommer arbeta med planering och utveckling av utbildning.

För att kunna utveckla en utbildningsinsats från idé till verksamhetsnytta behövs kompetens om kartläggning och formulerande av lärandemål, om utbildningsplanering och pedagogiska grundprinciper samt om hur en utbildningsinsats olika delar samverkar. Kvalitativa utbildningsinsatser utgör en viktig del av verksamhetsutveckling.

Med de färdigheter som denna utbildning ger kan fler utbildningsinsatser som ger större verksamhetsnytta genomföras. Det yttersta syftet med utbildningen är att VGR säkerställer att patienter nås av evidensbaserad vård och att nya verksamhetsnära utbildningar utvecklas för att kunna ge medarbetare ökade möjligheter till kompetensutveckling.

Om utbildningen

Innehåll

  • Begrepp och metoder för utveckling av utbildningsinsatser
  • Verktyg för att formulera verksamhetsnära utbildningsplaner
  • Blooms taxonomi för lärande
  • Kirkpatrick och teorier om effektmätning
  • Referensgruppsarbete
  • Hinder för lärandets omsättning till praktisk handling
  • Pedagogiska grundprinciper och vuxenpedagogiskt förhållningssätt
  • Bolognaprocessen, deltagarcentrerat lärande och konstruktiv länkning
  • Olika former för bedömning och examination
  • Blandat lärande och flippat klassrum

Utbildningsplan.pdf

Upplägg och material

Utbildningen baseras på blandat lärande och består av uppgifter som genomförs i VGR:s lärplattform, två gemensamma kursdagar och arbete med en egen  utbildningsplan. En del av arbetet ska ske i samverkan med deltagarens chef och kollegor.

Utbildningslängd

Total tidsåtgång för att genomföra utbildningen är fem arbetsdagar. Utbildningen pågår mellan den 3 mars och den 20 maj med 2 gemensamma kursdagar på VGR Campus Nya Varvet 1 april och 6 maj.

Antagning

För att kunna bli antagen till utbildningen krävs att sökande har eller kommer ha uppdrag i att planera utbildning, i övrigt inga särskilda förkunskapskrav.

Antal utbildningsplatser är begränsade till 12.

Urval sker utifrån ansökningsdatum. Antagning meddelas senast 14 feb.

Datum och anmälan

Nytt utbildningsdatum kommer under hösten.

Sen anmälan är möjlig via mejl till Annelie Blom

Avgift

1300 kr

Ansvarig

VGR Akademin

Utbildare

Joakim Olausson, Lili Kerf, Åsa Gustavsson, Anna Wreeby och Erika Östling

Mer om ämnet

I utbildningen kommer vi arbeta med material bland annat från VGR Akademin. Om du redan nu vill sätta dig in ämnet besök VGR Akademins hemsida.

Pedagogik & Lärande på VGR Akademins hemsida

Joakim Olausson

Utbildningsansvarig
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Annelie Blom

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-07-06 19:07