Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning i sjukdomsklassificering

Utbildningen vänder sig till dig som är medicinsk sekreterare med flerårig yrkeserfarenhet inom medicinsk vårddokumentation (rekommendation minst tre år i yrket).

Efter genomgången utbildning kan deltagarna självständigt klassificera utifrån läkarens ställda/formulerade huvuddiagnos och eventuella bidiagnoser samt utförda vårdåtgärder. Deltagarna kan praktiskt tillämpa de nationella klassifikationsanvisningarna samt kan se relevanta samband och kritiskt granska journaldokumentation. Utbildningen avslutas med examination.

Om utbildningen

Innehåll

  • Introduktion till sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE med dess struktur och syfte
  • Regler för val av huvuddiagnos och bidiagnoser i såväl sluten som öppen vård
  • Systematisk genomgång av de olika kapitlen i ICD-10-SE med speciellt fokus på problemområden som klassifikation av diabetes, sepsis, förgiftningar och läkemedels-biverkan, klassifikation av skador och yttre orsaker samt sena besvär efter sjukdom, skada och komplikationer
  • Introduktion till klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ

Upplägg och material

Utbildningen startar med en fysisk föreläsningsdag. Därefter varvas utbildningen med e-lärandedagar och fysiska utbildningsdagar. Utbildningen avslutas med tentamen i sal.

Deltagarna ska ta med eget personligt exemplar av klassifikationsboken ICD-10-SE till varje kursdag. Boken ges ut i tre delar. Varje del beställs eller laddas ner från Socialstyrelsens hemsida.

Varje deltagare ansvarar också för att man under utbildningen disponerar ett exemplar av nedanstående litteratur:

Utöver detta kommer det fortlöpande att läggas in ytterligare material i lärplattformen.

Utbildningslängd

Utbildningen omfattar totalt nio utbildningsdagar varav tre fysiska, fem e-lärandedagar samt en fysisk dag för tentamen.

De tre fysiska utbildningsdagarna på Gullbergsvass konferens: 3 september, 23 september och 14 oktober.
De fem e-lärandedagarna: 9 september, 16 september, 30 september, 7 oktober och 21 oktober.
Tentamen på Gullbergsvass konferens: 4 november.

Nätverket Medicinska sekreterare VGR har beslutat att deltagaren får tre instuderingsdagar. Upplägg av dagarna i samråd med chef. Därutöver får deltagaren vara beredd att lägga egen tid för studier.

Datum och ansökan

Urval sker på förvaltningsnivå. Anmälan görs efter dialog med din chef.

Anmälan till utbildning med start 2020-09-03 sista anmälningsdag 2020-05-31

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av medel ur Omställningsfonden.
Resor till utbildningsorten betalas av respektive förvaltning. Avgift om 1 000 kr tas ut om deltagaren uteblir eller slutar under utbildningens gång.

Susanne Lindahl

Utbildningsansvarig
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Agneta Karlsson

Utbildningsansvarig
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Annelie Blom

Utbildningsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nina Bonnedahl

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-03-18 15:33